Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika

PETICE NA PODPORU ŘEDITELE ŠKOLY-ZŠ Meteorologická,
p. Mgr. Jaroslava Kulika.

(dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

Tato petice byla založena za účelem podpory ředitele ZŠ Meteorologická, pana Mgr. Jaroslava Kulika, a vyjádření našeho ocenění jeho 6.leté práce na této pozici.

Pana Mgr. Jaroslava Kulika podporujeme z několika důvodů:


Jako rodiče dětí a přátelé školy, které navštěvují ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181,
Praha 4, oceňujeme viditelné výsledky jeho šestiletého úsilí. Pod jeho vedením se škola vydala správným směrem, což dokazují finanční prostředky získané z grantů na rozvoj učeben, pomůcek a mimo-výukových aktivit, (karate, sportovní a kulturní akce v hojném měřítku).


V neposlední řadě oceňujeme i kvalitní komunikaci s rodiči, (ankety, „Čaj o páté s ředitelem“).


Školu navštěvuje i velké množství dětí různých národností, kteří mají k dispozici překladatele a velmi dobře se ve škole adaptují.


Rovněž v „covidové době“ probíhala výuka bez zásadních problémů a děti měly možnost i
doučování, aby tak netradiční výuku zvládly. V době, kdy už byla možnost chodit ven, se v areálu školy otevřela hřiště pro děti na sportovní aktivity, které vedl pan ředitel Kulik.


Zlepšila se psychologická podpora dětí, která je velmi využívána (dnes jsou ve škole
psychologové 2)


Je možnost adaptačního pobytu, školy v přírodě, pobyt u moře, lyžařský výcvik, atd.
Pokud jde o školu v přírodě, zde udělal jeden z dalších aktivních kroků, kdy k radosti jak dětí, tak rodičů, na sebe vzal tu zodpovědnost a umožnil (spolu se členy ped. sboru a několika dobrovolníků z řad rodičů) pobyt na škole v přírodě i dětem, jejichž třída by za jiných okolností na ŠvP neodjela. Těchto dětí, se kterými trávil týden v přírodě v Jižních Čechách, bylo více jak 100….


Na začátku školního roku je netradiční vítání žáků, spolu s pasováním prvňáčků (ve školním r.2022/2023, poprvé na ZŠ Meteo, zrealizován projekt „Patron „, projekt ve kterém žáci 9.tříd provádí školním rokem žáky z 1.tříd.

Znovuzavedení Spolku rodičů, umožnění Školního klubu pro druhý stupeň, atd.


Pro seniory každoročně pořádá vánoční překvapení, které děti našim seniorům osobně
předávají (pozitivní ohlasy lze nalézt v časopise Městské části Praha-Libuš „U nás“ )


V souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ Meteorologická na dalších 6 let si klademe mnoho otázek...
- Jakou šanci má úspěšné dokončení rozšíření kapacity školy, když škola v
takto zásadní okamžik přijde o kontinuitu ve svém vedení?
- Proč je nutné měnit to, co dobře funguje?


Za p. ředitelem Kulikem je vidět jím odvedená práce a velké osobní nasazení, (nové šatny, sociální zařízení, sprchy automat na pomůcky, informační tabule, venkovní učebna, atd)


Z výše uvedených důvodů vyjadřujeme podporu současnému řediteli, p. Mgr. Jaroslavu
Kulikovi.

Budeme velmi rádi, když se do vyhlášeného konkurzu přihlásí a svoji funkci obhájí.
Jsme rodiče dětí, které ZŠ Meteorologická navštěvují, jde nám o jejich budoucnost a o jejich kvalitní vzdělávání.


Děkujeme.


Za petiční výbor: Jaroslava Hněvkovská – U bazénu 11, Praha 4, 142 00
Jitka Lörinczová – Libušská 66/47, Praha 4, 142 00
Jana Svatoňková – Mezi domy 370/8, Praha 4, 142 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru. 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...