Petice na podporu Dětského ráje Ostrava

Vážení členové Rady MOaP, vážení zastupitelé, 

 
jako občané městského obvodu, v kterém nás zastupujete, nebo lidé, kterém není dění v obvodu lhostejné, jsme se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas s postupem v případu ukončení nájmu provozovatelkám Dětského ráje Ostrava. 
 
Za posledních šest let, kdy měl Dětský ráj dosavadního provozovatele, došlo díky činnosti obou majitelek a jejich personálu prováděné s maximální péčí, obětavostí a láskou k dětem k zásadnímu posunu v kvalitě života rodin s dětmi v našem městském obvodu. Tento argument vnímáme jako naprosto neopomenutelný při projednávání jakýchkoliv změn v otázce provozovatele výše uvedeného zařízení. Jsme přesvědčeni, že laskavost a obětování majitelek i zaměstnankyň si zaslouží více než jen formální sledování smluvních ustanovení, ale respekt, uznání, slova díků a ochotu pomoci ve chvílích nouze. Nedokážeme pochopit, že s tak důležitou službou lidem v obvodu se takto hazarduje, místo aby se jednalo a hledalo řešení. Vnímáme aktuální situaci ze strany města za nešťastně řešenou bez ohledu na potřeby obyvatel a na zásluhy, které paní Kunešová a paní Mérová nepochybně mají. Zaslouží si jiný přístup. 
 
Tam, kde je vůle, tam je i cesta. V zájmu všech rodin a jejich dětí, pravidelných či občasných návštěvníků Dětského ráje, žádáme přehodnocení postoje ve věci ukončení nájemní smlouvy s Dětským rájem a sepsání dodatku, který bude provozovatelkám garantovat dokončení původně sjednané desetileté nájemní doby i za předpokladu nové právní formy společnosti. 

Martin Štěpnička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martin Štěpnička bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...