Petice s výzvou k okamžitému řešení stavu příjezdové části komunikace U Větráku k ulici U Hradu

Obecní úřad Červený Újezd

K rukám starosty    

Věc: petice s výzvou k okamžitému řešení stavu příjezdové části komunikace U Větráku k ulici U Hradu    

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,  

během 20letého období, po které je většina z nás obyvateli obce Červený Újezd, jsme se obraceli na obecní úřad s nesčetnými žádostmi o řešení naprosto zoufalého stavu komunikace U Větráku, která je příjezdovou komunikací k obytné zóně v Ulici U Hradu i příjezdovou komunikací k objektu „Hrad Červený Újezd“, k herně „Arkády“, k areálu skladů a k objektu, poskytující ubytování či průjezdovou komunikací ve směru na Unhošť.

Díky zcela netečnému postoji Obecního úřadu k zajištění příjezdu jiným způsobem k většině výše uvedených objektů či netečnému přístup ke stavu cesty, se z příjezdové komunikace nyní stala doslova zanedbaná blátivá/prašná nehygienická příjezdová cesta, po které díky obecnímu nezájmu, projede denně desítky /o víkendu i přes stovku aut/ denně, včetně autobusů či nákladních aut týkající se zásobování.

Opětovně a nyní již skutečně velmi důrazně žádáme, aby příjezdová cesta k našim domovům byla urgentně řešena a dána do pořádku tak, aby vyhovovala všem parametrům z hlediska hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu. Žádáme, aby povrch na cestě byl jednou a pro vždy upraven bez rizika prašnosti a bahna, tj. FORMOU KVALITNÍHO POVRCHU.

S ohledem na aktuální stav vozovky, skladbu projíždějících vozidel a zejména pak jejich velkému množství, je zřejmé, že konstrukce vozovky v kombinaci s jejím zanedbaným podložím, neposkytuje dostatečnou únosnost neboli schopnost přenášet zatížení od silničního provozu. Na vozovce se projevuje velké množství poruch havarijního rázu, které jsou způsobeny nedostatečnou údržbou, zanedbáním stavu, nepřizpůsobením komunikace nadměrnému zatížení a pohyby jílovitého podloží v závislosti na ročním období. Skladba takto naprosto neúměrně zatížené vozovky je provedena na jílovitém, nebezpečném, namrzavém podloží, které v případě i běžných dešťů či vrstvy sněhu činí povrch nesjízdný a nebezpečný. V létě naopak je povrch hygienicky naprosto závadný z hlediska jeho šílené prašnosti.

Skladba vozovky je pro průjezd nákladních vozidel, ale i pro frekventovaný provoz osobních vozidel zcela nevhodná.

S ohledem na skutečnost, že situace je již velmi neúnosná a bude se s přibývajícím teplým počasím neustále zhoršovat, když navíc neustále dochází k nárůstu provozu spojeného hlavně s návštěvami Hradu, žádáme OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ SPOČÍVAJÍCÍ V:

  1. Okamžité objednávce komplexního diagnostického průzkumu a posouzení únosnosti vozovky pro stávající účely, zda tato komunikace vyhovuje zatížení frekventovanému provozu automobilů a zatížení těžkými nákladními vozidly či vyhovuje hygienickým normám a bezpečnosti v souvislosti s jejím umístěním v obytné zóně. (měření průhybů a zhodnocení únosnosti vozovky, zjištění doby zbytkové životnosti s přihlédnutím na technologické a ekonomické hledisko, atd.). Na jeho základě o okamžité zpracování návrhu nejvhodnějšího technického řešení povrchu (asfaltový povrh, zámková dlažba, atd.) včetně všech souvisejících technických, hygienických parametrů a bezpečnostních prvků, způsobu financování a nejkratších možných termínů realizace.  
  2. V omezení vjezdu na komunikaci pro osobní automobily nad rámec stálých obyvatel (odklonění dopravy jiným možným vjezdem), omezit po projednání s odborem dopravy a police ČR vjezd těžké nákladní dopravy nad rámec zcela nezbytné (odvoz odpadu, úklid vozovky nebo příjezdu hasičů, atd), a to zejména na základě výsledků šetření a průzkumu z bodu 1. Dále zajistit účinnou bezpečnost s ohledem na obytnou a pěší zónu a dodržování těchto opatření (kamerový systém sledování dodržování dopravních značek a omezení provozu, dodržování rychlosti, atd.).  
  3. Opětovně zpřístupnit tuto komunikaci osobním automobilům a vjezd/průjezd nákladními vozy za účelem příjezdu k objektů umístěných v dané oblasti až po celkové vyhovující rekonstrukci skladby vozovky (z hlediska hygienických, technických i bezpečnostních parametrů (bezpečností zpomalovací prahy technologií zvýšení vlastní komunikace, atd.).        

Stav předmětné prašné cesty se s ohledem na velkou frekvenci pohybu vozidel i umístění u obytné zóny zcela vymyká běžnému standardu a stavu komunikací v celé obci

Proto My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice požadujeme výše navrhované řešení stavu komunikace, a to bez zbytečného odkladu, protože neexistují důvody pro odklad.  

V opačném případě jsme připraveni skutečně již pro tentokráte pokračovat právními prostředky k tomu, abychom zajistili v naší čtvrti bezpečnost, zdravé ovzduší a ochranu zdraví i kulturu bydlení a pohybu náš všech.  

V Červeném Újezdu 28.12.2022

Podepsaní obyvatelé   

IMG-20221222-WA0004.jpg

IMG-20221228-WA0005.jpg

IMG-20221222-WA0006.jpgIMG-20221228-WA0001.jpgIMG-20221228-WA0002.jpg

 


Hejduk Václav    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Hejduk Václav svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...