Řešení bezpečnostní situace ve městě Libušín

My, níže podepsaní občané města Libušín prostřednictvím této petice žádáme, aby se zastupitelstvo, potažmo rada města Libušín, začala zabývat řešením bezpečnostní otázky ve městě.

Bezpečnostní situace ve městě má poslední dobou zhoršující se charakter, kdy dochází často ke krádežím v rodinných domech, chatách a na stavbách na území města. Počet žijících obyvatel ve městě Libušín se meziročně zvyšuje. Dá se předpokládat, že se zahájením výstavby dalších nových rodinných domů se bude počet žijících obyvatel na území města Libušína nadále navyšovat.  

Žádáme město o zajištění bezpečnosti občanů a majetku formou zřízení městské policie či jiné ochranné složky. Uvědomujeme si, že není možné takovou instituci zřídit ze dne na den. Navrhujeme otevření veřejného dialogu s občany města.  

Požadujeme vypracování jasné a závazné koncepce, jak bude město v otázce zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel postupovat a v jakém časovém horizontu bude ochranná složka občanů a jejich majetku zřízena.  


Tereza Vejvodová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tereza Vejvodová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...