Petice - výzva k demisi vlády ČR, dodržování lidských práv a ke shromáždění dne 17. 11. 2020

Vážení přátelé, 

s odkazem na čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 52 Listiny základních práv Evropské unie máme za to, že plošná restriktivní opatření vlády ČR v souvislosti se Sars cov-2 / covid 19 (dále jen "covid"), která masivně omezují lidská práva, jsou protiústavní, protože nebyla a nejsou nezbytná, jak je mj. patrné z liberálního přístupu Švédska či jiných demokratických zemí ke covid. 

Vlivem plošných a neadekvátních restriktivních opatření vlády ČR v souvislosti s covid dochází k bezprecedentnímu hromadnému porušování lidských práv, a to zejména lidské důstojnosti, lidské svobody - myšlení, pohybu, rozhodování ve věcech hygieny, zdraví a školství, svobody projevu a shromažďování. Tyto vládní restrikce dále omezují mnoho lidí ve výkonu jejich povolání či podnikání, čímž způsobují vedle porušování lidských práv též ekonomické škody daleko masivnější než hrozba covid, která přitom v ČR dosud prokazatelně nepřekročila co do rozsahu rizik a škod každoroční epidemii chřipky, při kterých se nouzový stav ani jiná restriktivní opatření dosud nikdy nevyhlašoval.  

Vzhledem k fatálnímu a opakovanému pochybení členů vlády ČR (opětovné vyhlášení nouzového stavu k 5.10.2020, aniž by pro to byl naplněn zákonný předpoklad dle čl. 5, 6 ústavního zákona o bezpečnosti ČR, protože není a nebylo prokazatelně dáno riziko závažných škod na životech a zdraví v souvislosti s covid, v porovnání s každoroční epidemií chřipky; vyhlášení souvisejících vládních restrikcí) vyzýváme tímto vládu ČR v souvislosti s covid k :

(i) bezodkladnému důslednému dodržování lidských práv v České republice v souladu s Listinou základních práv a svobod, Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (Rady Evropy) a Všeobecnou deklarací lidských práv (OSN)

(ii) bezodkladné demisi vlády ČR vzhledem k podstatnému a opakovanému nekompetentnímu postupu jednotlivých ministrů i vlády ČR jako celku v souvislosti s covid

Na podporu výše uvedených bodů vyzýváme lidi této země k pokojné manifestaci s důrazem na striktní nenásilí účastníků (i v případě potenciálního policejního zásahu).

Místo a čas manifestace(í) bude v přestihu upřesněn.   

 

Za Fórum lidských práv

Mgr. Kamil Polách, člověk a právník, občan České republiky a Evropské unie

 

 

 

 

 


Mgr. Kamil Polách, Fórum lidských práv    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Kamil Polách, Fórum lidských práv, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...