Petice za zachování bývalého Stalinova pomníku a jeho okolí

Adresát:

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2/2, 

110 01, Praha 1

 

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo zachováno využití bývalého Stalinova pomníku (známého jako „Stalin“) a jeho blízkého okolí v Letenských sadech, Praha 7, pro stávající účely, tedy pro volnočasové aktivity, sportovní, hudební aj. kulturní akce pro všechny obyvatele a návštěvníky Prahy. 

Dne 19.9.2019 došlo z rozhodnutí úřadů na základě znaleckého posudku k uzavření horní části Stalina, tj. prostoru kolem metronomu. V minulosti již proběhlo mnoho developerských pokusů o uzavření této lokality a plánování výstavby velkých projektů uvnitř jednoho z největších pražských parků. Tento prostor si přes svůj totalitní původ sám našel svou funkci na celosvětové kulturní a sportovní scéně. Lokalita pražského Stalina je celosvětově známá jako místo s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu, jako místo pro zábavu i odpočinek a jako legendární místo pro skateboarding. Nechceme, aby toto místo a jeho jedinečné genius loci bylo zničeno výstavbou či jakoukoliv zásadní přeměnou.

 

Petiční výbor ve složení:

Jiří Herman, bytem Kostelní 364/26, 17000 Praha 7,

Jakub Strach, bytem Verdunská 14, 16000 Praha 6,

Matyáš Habanec, Letohradská 20, 17000 Praha 7,

Petr Humpl, Haškova 1, 17000 Praha 7,

Jakub Krížo, Na Vratkách 1G, 84101 Bratislava, Slovenská republika

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petiční výbor zastupuje Mgr. Jiří Herman, nar. 28.9.1980, bytem Kostelní 364/26, 17000 Praha 7.


Maxmilián Nový    Kontaktujte autora petice