Petice za levné volání a regulerní výběr čtvrtého operátora

Toto je petiční seznam 3.

Elektronický petiční seznam 1 a fyzický "papírový" seznam 2 na "ulicích" podepsalo již více než 500 osob. Připojte se prosím i Vy.

Nezapomeňte, že petici mohou podepisovat i osoby mladší 18 let. Tj. všichni rodinní příslušníci.
Petice pak bude mít mnohonásobně více podpisů.


Podpořte prosím petici za výběr čtvrtého operátora a levnější volání.

Právě probíhá připomínkové řízení za výběr dalšího operátora. Nedovolme, abychom byli zase okradení velkými finančními lobbistickými skupinami. Děkujeme

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, o zařazení následujících požadavků do podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání radiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz:

1. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají, vstup na trh s telekomunikacemi.

2. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají stejné velkoobchodní ceny.

3. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají velkoobchodní ceny v maximální výši evropského průměru.

4. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že nebude virtuálním operátorům klást žádné administrativní, právní ani jiné překážky a podmínky, které nejsou nezbytně nutné.

5. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že nebude žádným způsobem zvýhodňovat jednoho virtuálního operátora před jiným.

A. V případě, že struktura podnikatelského subjektu (uchazeče ve výběrovém řízení) jako majitele prokazatelně nebude propojena se stávajícími operátory a současně pokud splní výše uvedené podmínky, pak:

- bude tento uchazeč při výběrovém řízení zvýhodněn tak, aby byl vzhledem k  výdajům na budování sítě konkurenceschopný vůči stávajícím mobilním operátorům

- tento uchazeč bude upřednostněn při nákupu kmitočtů před stávajícími mobilními operátory

B. Požadujeme aby Český telekomunikační úřad zohlednil připomínky veřejnosti a zapracoval je do podmínek výběrového řízení. Současně požadujeme, aby byly přepracované podmínky výběrového řízení znovu postoupeny veřejnosti k posouzení a připomínkování.

Zdůvodnění:

ČTÚ má mimo jiné povinnost chránit zájmy budoucích uživatelů sítí a zabezpečit protimonopolní podmínky na poli mobilních sítí. Podmínky výběrového řízení musí předem zajistit budoucím koncovým uživatelům pokles cen za mobilní volání a datové služby, tak jak se tomu stalo v minulosti v jiných zemích Evropy. Je nepřípustné, aby ČTÚ jakýmkoliv způsobem podporoval trojici stávajících operátorů v jejich ovládání trhu.

ČTÚ může v současné době velmi přispět k positivní náladě české veřejnosti a k získání nové důvěry občanů v sílu a možnosti demokracie, pokud bude tvrdě hájit zájmy uživatelů a ne zájmy vlivných skupin. Jsme přesvědčeni, že pokud výběrové řízení proběhne bez lobbistických zásahů a ČTÚ se konečně postaví na stranu uživatelů, pak tento postoj výrazně pomůže jak české ekonomice, tak i každé domácnosti.

 

Děkujeme.

V Moravské Třebové dne 24.3.2012

Za petiční výbor: Martin Dostál, Sportovní 6, 571 01 Moravská Třebová

Hana Pečinková, Sušice 124, 571 01 Moravská Třebová

Martin Lubomír Dostál, Janov 119, 569 55 JANOV

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

Při zpracovávání údajů bude postupováno v souladu se zákonem č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na internetu bude zveřejněno pouze titul, jméno, příjmení a město pobytu občana, podepisujícího petici. Pro tiskovou podobu, která bude zaslána ČTÚ bude součástí i přesné místo bydliště.

 


Lubomíř Martin Dostál    Kontaktujte autora petice