Přání k 80. narozeninám dalajlamy

Vaše Svatosti,

rádi bychom Vám jménem občanů České republiky vyjádřili naši nejhlubší úctu a respekt a zároveň Vám popřáli všechno dobré k Vašim narozeninám, pevné zdraví, životní energii a optimismus. Z celého srdce Vám děkujeme za podporu míru, mezináboženské harmonie a lidských hodnot.

Závěrem pronášíme modlitbu, aby Vám bylo dáno žít dlouhý život a všechna Vaše přání se vyplnila.

"Dokud nevymizí samsára, setrvej, prosím v zemi obklopené zasněženými horami. Mocný Čenrezigu, Tenzine Gjamccho, jsi zdrojem veškerého dobra a štěstí."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Toto přání zastřešuje organizace MOST, o.p.s., která od roku 2004 podporuje vzdělanost a zlepšování životních podmínek tisícovkám lidí v indickém exilu a Tibetu. Naše projekty podporují tibetské děti, buddhistické mnichy a mnišky, nomády, tibetské uprchlíky i staré lidi.

Přání se všemi podpisy předáme přímo dalajlamovi při naší letní cestě do Indie.

Navštivte naše webové stránky www.protibet.cz a sledujte náš profil na Facebooku.

Za tým MOSTu děkujeme.

 

 


Tomáš Přichystal    Kontaktujte autora petice