Chceme otevřený Tišnov

Nelehká doba, kterou právě prožíváme, klade na každého z nás vysoké nároky. Zároveň však může být příležitostí, jak spoustu věcí změnit. Navrhujeme proto zrušení obecně závazné vyhlášky města Tišnova, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města. Přijetím této vyhlášky se utlumil kulturní a společenský život v našem městě. Ve městě, které bylo po dlouhá léta přirozeným společenským centrem celého regionu. Přijatá omezení zasáhla nejenom do svobod občanů města, ale také do práv podnikatelů v pohostinství. Aktuální nelehká situace je pak pro jejich další ekonomické přežití možná naprosto zlomová. Víc než kdy jindy je tak v tuto chvíli důležité, aby v okamžiku uvolnění současných vládních opatření v boji s covid-19, nezůstaly v platnosti další místní restrikce. Svoboda a osobní odpovědnost jsou přirozeností moderního člověka a každé další zbytečné zákazy tuto svobodu a odpovědnost omezují. Obzvláště naléhavě si to uvědomujeme v současné době, kdy nás okolnosti spojené s výskytem nebezpečného onemocnění na našich svobodách nutně, ale nepříjemně omezily.

Domníváme se, že zrušení obecní vyhlášky po odeznění protiepidemických omezení by výrazně pomohlo místním podnikatelům doslova od existenčních problémů. Každá další restrikce by mohla znamenat definitivní konec jejich podnikání, což není jen v zájmu jejich vlastním, ale jistě to není ani v zájmu obyvatel a představitelů našeho města. Jsme si samozřejmě vědomi práva našich spoluobčanů na klid ve večerních hodinách. Myslíme si ovšem, že jednotlivé excesy mají být řešeny s jednotlivci, nikoliv použitím principu kolektivní viny a kolektivního trestu, kterým vyhláškou zavedené restriktivní opatření bezesporu je. Věříme totiž, že je v silách městské policie takovéto jednotlivé problémy zvládnout, a to i bez dalšího omezení občanů města v možnostech kulturního a společenského vyžití a omezení místních živnostníků v jejich aktivitách.

Za občanskou iniciativu Otevřený Tišnov

Alena Svobodová Kovaříková, Tišnov
Jakub Gruber, Vohančice
Jan Schneider, Tišnov
Martin Baláš, Tišnov
Jan Gruber, Tišnov


Jakub Gruber    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jakub Gruber, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...