Otevřený dopis Ing. Andreji Babišovi a vládě ČR

Otevřený dopis premiérovi ČR Ing. Andreji Babišovi
- a celé aktuální vládnoucí garnituře


1 Úvod 
2 Opatření a dopady 
2.1 Ekonomický model a veřejné projevy .
2.2 Zavádění opatření 
3 Nespolupráce a elitářství 
4 Superhrubá mzda a politický kredit 
5 Závěr 

 


1 Úvod


Vzhledem k tomu, v jaké situaci se aktuálně nachází naše malá zem, je můj otevřený dopis rozsáhlejší, protože cíleně mapuje více oblastí. Rád bych Vás požádal, abyste pečlivě celý dopis přečetl, reagoval, komunikoval, odpovídal a hlavně, zaujal stanoviska tak, aby nedocházelo k dalšímu a dalšímu rozšiřování problematických oblastí.
Vězte, že počínání aktuální vlády má destruktivní následky vůči celé naší společnosti a důvěra, kterou ve Vás vkládali Vaši voliči – mezi které se já neřadím - , se začíná pomalu, ze zcela evidentních důvodů, vytrácet. Nicméně jsem přesvědčen, že aktuální situace není vhodná proto, abychom řešili politickou odpovědnost, což je mimo jiné to, co vláda aktuálně dělá. Řešení podružných věcí, hledání viníků a snaha o veřejnou persekuci, která jde ruku v ruce se snahou získat politické body je přesně to, co má býti tou vůbec poslední aktivitou. Sám o sobě mluvíte jako o manažerovi, který má letité zkušenosti a chce stát řídit jako firmu. Sám sebe označujete za někoho, kdo je kovaný v business prostředí a přesně ví, co má dělat.
Top manažer ale přeci nejdříve vyřeší problém a až posléze řeší, jak k němu došlo a jak mu předcházet. Pakliže se potápí loď, protože má díru v trupu, nejdříve asi opravíme díru, než budeme řešit, kdo jí udělal.
Rád bych také uvedl, že všechny výpočty, které jsou v dopise uvedeny, byly vytvořeny na základě veřejně dostupných dat Českého statistického úřadu, takže si každý může ověřit pravost těchto informací. Současně je to jen zlomek matematického modelu, který mám a který jsem nabízel tak, jak je uvedeno níže.


2 Opatření a dopady


Rád bych Vás požádal, abyste veřejně uvedl, kdo jsou specialisté, kteří jsou zodpovědní za sběr a analýzu dat. Stejně tak bych Vás rád požádal, abyste uvedl, kdo jsou ti specialisté, kteří stojí za tvorbou predikčních analytických modelů, a to jak z oblasti predikce vývoje nakažených, tak hlavně z oblasti ekonomiky. Vládní elity se aktuálně hrdě bijí v prsa, že máme specialisty, kteří pracují dnem i nocí, ale přesto jsme jediný model neviděli a zavádění opatření má chaotický charakter, který absolutně neodpovídá žádnému patternu a nelze v něm vidět souvztažnost k jakýmkoliv prvkům, nebo faktorům. Znovu uvádím, že stejný problém je jak v oblasti predikce vývoje nákazy, tak ekonomiky. V různých zcela náhodných iteracích vystupují, nebo naopak nevystupují osoby zodpovědné za ekonomickou sféru, ale nikdy nezveřejní žádné podklady, na základě kterých jsou ta či ona opatření, přijata. 


2.1 Ekonomický model a veřejné projevy


Téměř každý den vídáme v TV známé tváře, které nám vysvětlují, jak se situace má. Není tomu tak dávno, co v hlavním vysílacím čase na TV Nova vystoupil ministr Havlíček a vysvětloval, jak se to vlastně má ekonomika ČR. Nejen, že se usvědčil z absolutní neznalosti poměrů, ale ještě nejspíše zcela účelově lhal. Ministr Havlíček zmínil, že co se nezaměstnanosti týče, jsme špičkou v Evropě, což byla buď neznalost, nebo účelová lež. Pro Vaši představu a pro uvedení věcí na pravou míru.

Obecná_tabulka_eko.png

- Ekonomicky aktivních obyvatel v ČR bylo v Q2/2O2O 5 210 546
- Nezaměstnanost byla v Q2/2020 – 2,33%
- Mezikvartálně vzrostla nezaměstnanost o 63,09%
- Pokud zachováme statický růst 63,09%, tak můžeme očekávat v Q4 cca 6,2% nezaměstnanosti
Například v Dánsku mezikvartálně nezaměstnanost klesla. Pan Havlíček tedy operoval s tím, že nominální hodnota (tedy procento, které navíc vycházelo z Q2/2020), je nejnižší v Evropě. Ano, to je pravda. Nicméně mezikvartální růst máme jeden z nejhorších. Navíc, jak jsem již zmínil, pan Havlíček se ani neobtěžoval vycházet z dat, která jsou aktuální k Q3/2020.
Dále ministr Havlíček znovu apeloval na to, aby všichni pracovali na homeoffice a tím se snížilo šíření nákazy Covid-19. Stejný apel měl předtím, dnes již bývalý, ministr Prymula a neváhal k tomu dodat, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. Rád bych jen uvedl, že na základě hrubých výpočtů, může vykonávat práci na homeoffice v plném rozsahu, pouze 1 034 747 ekonomicky aktivních obyvatel.

Globál_tabulka_eko.png
Vezměte, prosím, v potaz, že toto číslo ale není očištěno o státní zaměstnance, takže reálně může být mnohem nižší. Dle oficiálního průzkumu „Evropa v datech“ z roku 2019 bylo zjištěno, že homeoffice pravidelně využívá 260.000 obyvatel, což jsou cca 4% celkově ekonomicky aktivních obyvatel země a zhruba 75% těch, kteří mohou homeoffice využívat. Na základě tohoto průzkumu lze zcela relevantně říci, že číslo uvedené v tabulce je ještě nadsazené a optimistické.
Aktuálně zavedená opatření, která postihují zhruba 50% ekonomicky aktivních subjektů – opět na základě dat Českého statistického úřadu – protože +- 50% obyvatel pracuje v oblasti:
- Gastronomie
- Cestovní ruch
- Služby
Aktuálně tedy může být stav následující:
- 5 078 486 ekonomicky aktivních subjektů
- Z toho 1 034 747 ekonomicky aktivních subjektů na homeoffice (zbývá 4 043 739 ekonomicky aktivních obyvatel)
- Když přijmeme premisu, že 50% ekonomiky je současnými opatřeními pozastaveno, dostaneme číslo 2 021 869,5 ekonomicky NEAKTIVNÍCH obyvatel jako důsledek nařízení vládních opatření
Minimálně stejný počet obyvatel byl uzavřen již v době prvního lockdownu (opět říkám, že čísla nejsou očištěna o státní správu a IZS), tudíž své rezervy vyčerpali.
V tabulkách uvedených výše je vidět i predikční výpočet Q4 a níže přikládám příští rok (Q1/Q2), pakliže budeme počítat s černým scénářem, že lockdown bude pokračovat a zároveň optimisticky ponecháme statický růst a nebudeme jen překlápět do exponenciály.

predikce_eko_Q1_Q1_2020.png
Rád bych také podotkl, že úvaha samospásných homeoffice je absurdní už jen z hlediska toho, že nikdo z výše uvedených pánů – Havlíček, Prymula – nevzal v potaz souvztažné faktory, které propojují jednotlivé profese. Je zcela logické, že firmy, které mohou své zaměstnance nechat na homeoffice, jsou ale živy z práce pro sektor, který to třeba neumožňuje. Typickým příkladem může být níže uvedený řetězec IT:

procesní_model_dodávek_eko.png
IT Dodavatel je ten, kdo může ponechat své zaměstnance na homeoffice, protože dodává SW řešení pro přepravce a prodejce. Nicméně přepravce nemůže fungovat v plném rozsahu, protože výrobci nemohou ponechat své zaměstnance na homeoffice, respektive mohou, ale pouze ty, kteří přímo neovlivňují výrobu. Těžko půjde třeba slévač na homeoffice a vezme si s sebou vysokou pec, aby po večerech odléval ocel.
Na základě tohoto jednoduchého modelu je vidět, že ihned poté, co IT dodavatel dokončí zasmluvněný projekt, další projekt nepřijde, protože přepravce/prodejce, nebude mít finanční prostředky na rozvoj a ani potřebu, protože nebude možné se v dané oblasti realizovat.
Jak je možné, že nikdo z Vašich slovutných specialistů tuto kausalitu nechápe? Jak je možné, že Vy, jakožto top manažer, nechápete tuto příčinnou souvislost, která má dopad na celý ekonomický řetězec?
Uvědomte si, prosím, že Vámi zaváděná opatření možná, což zatím není potvrzeno, řeší šíření nákazy, ale ruku v ruce s tím musí jít pomoc všem občanům. Nejen, že to plyne z ústavy a stát je zodpovědný za své občany, ale je to i zcela logický krok.
Medián hrubé mzdy je v ČR cca 29 123 na základě dat z Q2/2020. Ve výše uvedené tabulce je, mimo jiné, také vidět, kolik máme v ČR rodin se závislým dítětem. Těchto rodin je cca 32%, tedy 849319 ekonomicky aktivních obyvatel. Ošetřovné je v tuto chvíli 400kč na den = 12.000 kč = měsíčně cca 10.000 kč mínus pro rodinu.
Při úvěrovém zatížení cca 250.000 kč na osobu a s průměrem splátek 7.000 kč, to znamená likvidaci pro střední a nižší třídu. Vůbec se tu teď nezaobírám kombinací faktorů – ošetřovné + nemožnost výkonu práce druhého rodiče. To je řízená ekonomická eutanazie pro většinu rodin.
Jak je možné, že ačkoliv banky v posledních 6ti letech hlásí ve výročních zprávách meziroční růst v řádech jednotek až desítek procent, nechtějí slyšet o moratoriu? Z čeho mají teď rodiny platit splátky úvěrů na bydlení, jídlo, energie a celkový provoz své rodiny?
Jedinou možností, jak zajistit, že ekonomicky nejaktivnější vrstva společnosti přežije, je zavedení moratoria a zastavení vzniku a nabití právní moci exekučních titulů. Pozastavení mobiliárních exekucí je výsměch, který neřeší nic. Pakliže Vám exekutor zastaví účet, například v důsledku jarního lockdownu, nedostanete se ke svým penězům a mobiliární exekuci se nevyhnete. Opět jako vláda léčíte jen symptomy, nikoliv příčinu a řešíte pouze krátkodobou perspektivu, namísto vnímání dlouhodobé. Proto se Vás ptám, vážený pane premiére, co budou lidé jíst a za co budou platit své závazky, když jim stát odmítne pomoci?


2.2 Zavádění opatření


Naprosto nelogicky se pak tváří zavádění opatření, které má spíše reaktivní charakter, namísto plánovaného. Pan Prymula mluvil o zavedení opatření A, které má následujícím týdnu zapříčinit, že se číslo „R“ sníží. O dva dny později vystoupil v TV a sdělil národu, že zavedené opatření A (které v té době ještě ani nebylo platné) nefunguje a je třeba okamžitě zavést přísnější opatření B. - 
Vy, jakožto manažer, nevidíte ten diletantský amaterismus, který ani nedovolil potvrdit správnost opatření v praxi a jejich dopad na šíření epidemie? - Tato část již byla následně vysvětlen a ponechávám jí zde pouze proto, aby nekolovala na internetu jiná verze, ve které budou jiná data zásadního charakteru (ačkoliv logika velí, že nemohou existovat relevantní výstupy z modelů během jednoho dne, když nejsme schopni namodelovat jiné, mnohem snazší situace). Stále se divíte, že lidé demonstrují a brojí proti aktuální vládě, když se naše „elity“ chovají jak děti na hřišti?
Veškeré opatření jsou zaváděna se sadou absurdních výjimek, které mají přímou souvislost s Vašim podnikáním, a to v rozsahu zcela nerozporovatelném. Současně s tím jsou uváděna v platnost opatření, která již absurdnější býti nemohou, například venčení psů do 150m od domu. Je vcelku jedno, že pak došlo k zvětšení vzdálenosti na 500m. Už jen to, že to někdo vypustil veřejně z úst, je naprostý amaterismus. Argument, že jsme jen lidé a každý dělá chyby, nemůže v tuto chvíli platit. Nemůže platit z důvodu, že jste byli zvoleni v demokratických volbách jako leadeři tohoto státu a jste přímo zodpovědní za rozhodnutí, které učiníte za občany tohoto státu. Vy nesmíte chybovat, to je daň za to, že jste vůdci. To je ta druhá strana mince, která je v top managementu. Jelikož jste součástí top managementu víte, že v případě, že dojde k fatální chybě, jste okamžitě odvolán z funkce.


3 Nespolupráce a elitářství


Denně posloucháme ze všech stran a sdělovacích prostředků, jak jsme v tom všichni spolu, jak vláda apeluje na pomoc občanů. Když na to ale dojde, odvracíte se stranou a povýšenecky odmítáte přijmou jakoukoliv formu pomoci. Téměř měsíc upozorňuji na to, že všechna zaváděná opatření přináší tvrdé dopady na ekonomiku tohoto státu. Již přes měsíc píši zástupcům různých stran, nabízím predikční matematický model, který jasně ukazuje, jak se situace může vyvíjet a současně s tím nabízím i model, který popisuje opatření, která nám mohou pomoci. Nikdo nereaguje.
Nejsem jediný, kdo se snažil nabídnout pomoc a chtěl se podílet na tom, abychom všichni a tím myslím skutečně všechny občany tohoto státu, přežili a mohli dále fungovat. Vládnoucí garnitura se ale zřejmě uchýlila k tomu, že vytvoří svou vlastní ikonoklastii, ve které elitářsky bude rozhodovat za zavřenými dveřmi Strakovi akademie. Realita je bohužel taková, že čím více se snažíte řešit jeden problém, a to byste měl, pane premiére, jakožto top manažer, vědět, tím více se zužuje Vaše zorné pole. Jsou totiž zásadní rozdíly mezi tím, když je někdo „Vedoucí“ a „Leader“.
Leader vede, je příkladem, nebojí se dělat rozhodnutí a přijmout za ně zodpovědnost a co je hlavní, nemá strach svěřit práci lidem okolo sebe. Vybírá si pečlivě svůj tým a dokáže správně delegovat práci. Leader je ten, který stojí v předu a táhne provaz s ostatními.
Omluvte mne, ale Vy, jste jen vedoucí. Ten, který přerozděluje práci a alibisticky argumentuje tím, že za to nemůže.
Neřkuli, že kromě výše uvedeného absurdního elitářství, které nemá absolutně žádný přínos, kromě budování vlastního ega, fatálně selhává naše vláda ve výběru kompetentních osob. Jak je možné, že za dobu Vaší vlády, se vystřídalo 9 ministrů? Jak je možné, že ministryně Schillerová veřejně lže v TV a společně s pí. Maláčovou, pracuje na likvidaci lidí, kteří padli na dno při jarním lockdownu?
Jsou situace, kdy musí jít ego stranou a kdy se musí národ semknout. Historicky jsme to viděli několikrát, když lidé vstupovali do odbojů, zakládali diverzní skupiny a pomáhali, jak jen mohli. Vláda je neodmítala a vážila si jejich pomoci. Vaše vláda ale odmítá pomoc soukromého sektoru, kde ale, dovolím si s klidným srdcem říci, najde mnohem fundovanější specialisty, než které si dlouhodobě najímá vláda ČR.

4 Superhrubá mzda a politický kredit


Rád bych ještě požádal, jakožto osoba se "základním" vhledem do ekonomiky, o vysvětlení, jakou logiku má zrušení superhrubé mzdy. Dovolím si k tomu přidat jeden drobný výpočet.
Mzda se skládá ze 3 částí:

superhrubá_mzda_eko_rozdíl.png

Superhrubá mzda 33 300

Hrubá mzda 24 800   ( rozdíl SHM x HM = 8 500 )

Čistá mzda 19162 (rozdíl HM x ČM = 5 638 )


V případě zrušení superhrubé mzdy přijde stát o 8500kč (z každého ekonomicky aktivního subjektu) a zaměstnanci nedostanou téměř nic.
Pakliže bychom přijali premisu, že všechny ekonomicky aktivní subjektu mají výše uvedenou mzdu, přijde stát měsíčně o : 44 289 641 000 (jedná o se hrubý a ilustrační výpočet, který bere všechny ekonomicky aktivní subjekty a nerozděluje, jestli se jedná o primární OSVČ, státní zaměstnance, atd)
Současně ale zaměstnanci nedostanou téměř nic. Vámi uvedená tabulka, která zobrazuje těch „pár stovek“, ale postrádá logiku. V praxi to znamená, že zaměstnavatel nebude muset platit odvody, ale zaměstnanec ano. Opět to působí jako malá domů.
Namísto toho, by se dal zrušit institut čisté mzdy, tedy provést ten řez ve spodní části, kde by byl výsledek následující:
Měsíční náklad – 29 377 058 348
Rozdíl: 14 912 582 652
Lidem by pak zůstalo o 5638 kč měsíčně více, které by mohli investovat zpět do ekonomiky.
Rád bych Vás požádal o vysvětlení, proč není možné ten řez provést ve spodní části? Proč nechceme nechat lidem více peněz, ačkoliv to prokazatelně znamená menší ztrátu pro stát a z hlediska dlouhodobé perspektivy to znamená, že budou mít lidé více peněz, které budou vracet zpět do ekonomiky státu.
Neřkuli, že rozhodnutí tohoto charakteru, které je hojně promováno v médiích, přichází v době, kdy se jedná o podružnou aktivitu, která neřeší aktuální problém. Nicméně chápu, že se jedná o jistou paralelu na „chléb a hry“, kdy chcete lidem ukázat, jak na ně myslíte a kolik toho pro ně děláte. S přihlédnutím na dobu, ve které aktuálně jsme a v situaci, ve které je vláda tohoto státu, se opět jedná pouze o laciný krok k získání politických bodů.


5 Závěr


Závěrem bych jen rád řekl, že současná vláda nepředkládá žádná ekonomická opatření, která by pomohla lidem. Nevnímá jejich volání, distancuje se a vytváří si vlastní sociální bublinu. Odmítá pomoc soukromého sektoru a nemá zájem řešit problémy z hlediska dlouhodobé perspektivy (proč také, když volební období je jasně ohraničené…). Náš pan prezident se sice vysmívá lidem, kteří věří konspiračním teoriím o iluminátech, Billu Gatesovi a podobným. Nicméně bych pravdu řekl, já se těm lidem ani nedivím. Ono je asi příjemnější uvěřit tomu, že se jedná o celosvětové spiknutí, než přijmou prostý fakt, že jsme řízení podprůměrnými lidmi, jejichž záměry jsou tak nízké, že se omezují pouze na svůj osobní prospěch.
Vážený pane premiére, situaci absolutně nezvládáte, roste nezaměstnanost, lidé nemají peníze a Vy jim odmítáte pomoci. Argumentujete tím, že nemáte. Tohle ale není charita, u které se můžete rozhodnout, zdali pomůžete, nebo ne. Tohle je situace, kdy vládnout státu bez občanů, nemá smysl, ale řítíte se k tomu mílovými kroky. Protože až teď skončí moratoria a lidé nebudou mít na splátky hypoték, tak jim banky a nebankovní sektor, rozhodně nepomůžou. Odklad mobiliárních exekucí pak bude jen oddalováním nevyhnutelného a spíše hořkým a trapným mementem Vaší vlády. To, co prezentuje pí. Schillerová o komunikaci s bankami, které individuálně pomůžou lidem, je bezprecedentní ukázka naivity, nebo opět, lži. Problémem je, že vládnoucí elity žijí ve své sociální bublině a ani neřeší problémy "obyčejných" lidí. Díky tomu ani nemohou vědět, jaké ty problémy jsou, jejich závažnost, četnost výskytu a dopady. 

Pakliže se jakékoliv z tvrzení, které jsem uvedl v tomto dopise, nezakládá na pravdě, tak jej, prosím, vyvraťte pomocí exaktních důkazů, fakt a přímých argumentů. Rád se nechám poučit a cílem, je hlavně vyvolat debatu a ten příkop, který tu léta budujete mezi Vámi a občany, zasypat.


Rád bych Vás požádal, abyste se k celé situaci vyjádřil a pokud máte tu odvahu, o které jste několikrát mluvil, čelit soukromému sektoru, tak se můžeme sejít a velmi rád Vám celý model představím.


Podepsán:

 

Lukáš Müller - project manager / analytik


Lukáš Müller    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lukáš Müller, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...