Otevřený dopis Vládě ČR - nezapomínejte na studenty vysokých škol

Vážení členové vlády ČR,

obracíme se na Vás touto formou v reakci na uzavření vysokých škol v České republice.

Požadujeme po Vládě ČR, aby začala aktivně řešit otázky dopadů uzavření vysokých škol, a aby se prioritou v případném uvolňování protiepidemických opatření stalo obnovení praktické výuky a experimentální činnosti na vysokých školách.

Prosíme, NEZAPOMÍNEJTE NA UNIVERZITY!

Jakkoliv chápeme složitou situaci a respektujeme opatření, rádi bychom upozornili na dopady těchto omezení na fungování vědy a vzdělávání v Česku. Vysoké školy operativně zahájily bezkontaktní výuku, avšak ta sama o sobě v mnoha oborech neposkytuje adekvátní náhradu. Zákaz praktické výuky na vysokých školách však v mnoha nezdravotnických oborech (zejména přírodovědných, technických, pedagogických a profesně orientovaných) znamená citelný zásah nejen do průběhu akademického roku, ale zejména do možnosti zdárně naplnit profil absolventa studijního programu tak, jak byl schválen v akreditačním řízení. V mnohých studijních programech, resp. vysokoškolských oborech je přímá/prezenční praktická výuka nepostradatelná a nelze ji nahradit výukou distanční. A to bez ohledu, zda jde o bakalářské, navazující magisterské či doktorské studijní programy.

Jak jsme Vám, ale i dalším členům Vlády ČR avizovali již na podzim, nebude z časových a logistických důvodů možné řadu kurzů do konce akademického roku realizovat. V důsledku vládních opatření je studentům zároveň znemožněno pracovat na experimentální části jejich kvalifikačních prací, které jsou zpravidla součástí rozsáhlejších výzkumných projektů. Přitom právě akademická a další vědecká pracoviště, vysoké školy a studenti hrají v těchto těžkých dobách významnou roli v boji proti šíření koronaviru. A to nejen svoji činností dobrovolnickou.

Samotné studium je dnes pro studenty náročné v několika ohledech. Narušení prezenční výuky a experimentální činnosti vede mnohé k nezaviněnému prodlužování studia. Experimenty a další výzkum musely být často zastaveny, což se týká i víceletých projektů. U řady studentů to bude znamenat vyměření poplatků za delší studium, což může mít za následek závažné sociální důsledky, neboť v řadě případů budou muset začít se svým výzkumem od nuly. V jiných případech je jim znemožněna řádná příprava ke zkouškám či psaní závěrečných prací.

Vyzýváme vás proto k přijetí zákonné úpravy, která u dotčených studijních programů zajistí:

● posunutí maximální doby studia minimálně o období uzavření vysokých škol,

● pozastavení vyměřování poplatku za delší studium ze strany vysokých škol, minimálně o období uzavření vysokých škol,

● prodloužení podpory doktorandských stipendií minimálně o období uzavření vysokých škol, neboť pokud nemá mít uzavření vysokých škol dopady na jejich vzdělávací a vědeckou činnost, je nutné kompenzovat nucené zastavení podstatné části výzkumu.

Prominutí poplatků za delší studium a vyplácení doktorandských stipendií již o podzimní dobu narušeného studia má výrazné finanční dopady na stipendijní fondy jednotlivých fakult a zprostředkovaně i finanční situaci vysokých škol. Již prominutí poplatků v letním semestru 2020 znamenalo citelný rozpočtový výpadek. Tyto stipendijní fondy slouží nejen k podpoře výborných studentů, ale také k financování jejich vědecké činnosti, mobility, vědeckého provozu a dalších aktivit souvisejících se studiem, jakož i sociální podpoře. Žádáme Vás proto tímto o vytvoření kompenzační finanční podpory pro dotčené fakulty. Věříme, že společnými silami se podaří tuto komplikovanou situaci zvládnout.

Jsou-li v České republice vzdělání a věda prioritou, je nutné co nejvíce omezit škody, které v těchto oblastech vznikají důsledkem protiepidemických opatření.  

Spoléháme proto na Vaši podporu.


David Hurný, Univerzita Karlova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Hurný, Univerzita Karlova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )