Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Svobodné ZŠ vládě

My níže podepsaní pedagogové, pracovníci a rodiče Svobodné základní školy, o.p.s. se připojujeme k „Otevřenému dopisu předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021 Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno“ a s ohledem na vývoj situace a lokální odlišnosti se níže vyjadřujeme za naši školu.

Otevřený dopis Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno zde: 

https://drive.google.com/file/d/1Dzk2zvSJ8BteTYk56QWnqyLIfI07iG1G/view 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze všech důvodů zmíněných ve výše uvedeném otevřeném dopisu Vás proto zdvořile žádáme:

1)  O transparentní, veřejné a průběžné vyhodnocování výsledků testování ve školách a skutečně odpovědnou analýzu rizik na základě získaných empirických dat.

2) O změnu způsobu testování. Podporujeme možnost testování v domácím prostředí žáka.  

3) O umožnění výuky bez roušek, neboť rouška může být příčinou psychických či zdravotních obtíží. Není již možné dále ignorovat problémy přinášející až 7hodinový každodenní pobyt v roušce. Navíc roušky nemohou být účinné v prostředí třídy a při živém vyučování. Zároveň plně respektujeme ochranu dýchacích cest pro žáky, jejichž osobní a rodinná situace to vyžaduje. Pokud by to bylo z epidemiologických důvodů nutné, upřednostňujeme PCR testování před povinným mnohahodinovým pobytem v rouškách znemožňujícím kvalitní vyučování.

4) O povolení sportování a zpěvu ve vyučování, protože obě tyto aktivity mají naprosto zásadní vliv na zdravý vývoj dětí. V souladu s RVP ZV je vyučování v naší škole protkáno napříč předměty zpěvem a pohybem a jejich celoroční zákaz je fatální pro zdravé vyučování.

5) O povolení škol v přírodě, které už samy o sobě snižují četnost mezitřídních kontaktů. Navíc v případě preventivního PCR testování se riziko minimalizuje úplně. Naopak mohou společné akce zásadním způsobem pomoci dětem v obnovení důvěry a vztahů ve třídě, navíc ve zdravém venkovním prostředí s pohybem a sportem.

Naším společným závazkem je výchova a vzdělávání mladé generace a společné budování zdravé a moderní školy. Proto Vám děkujeme za posouzení našich návrhů a ochotu vyhovět našim požadavkům.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na stále aktuální dopis Asociace waldorfských škol, na který svými požadavky navazujeme (dostupný na http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2010001)

V Litoměřicích dne 12. 5. 2021

Ing. Katarína Hurychová, ředitelka školy      

Za pedagogy:

Mgr. Alena Magdalena Schnellyová, třídní učitelka; Mgr. Kateřina Szaffnerová, třídní učitelka; Mgr. Kateřina Vlasáková, třídní učitelka; Ing. Zuzana Čermáková, třídní učitelka; Mgr. Kateřina Konopková, tříd učitelka; Mgr. Otakar Szaffner, třídní učitel; Kristýna Brabcová, předsedkyně školské rady  

Za rodiče:

Mgr. Kateřina Nováková, členka školské rady  

Za zřizovatele:

Tomáš Brabec, předseda správní rady; Ing. Pavel Kopecký, předseda dozorčí rady  

Za zakladatele (Waldorfská iniciativa Litoměřice):

Kristýna Brabcová, předseda; Mgr. Lenka Simerská, členka výboru, členka školské rady; Jaroslav Lenhart, člen výboru


Katarína Hurychová, ředitelka - Svobodná základní škola, o.p.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Katarína Hurychová, ředitelka - Svobodná základní škola, o.p.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.