OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ A RADĚ ČESKÉ TELEVIZE

Vážené vedení České televize,

Vážená Rado České televize,

my, níže podepsaní, vyjadřujeme podporu a uznání práce kreativní producentky Kamily

Zlatuškové a její tvůrčí producentské skupiny, která podle našeho názoru zvýšila kvalitu

a různorodost programu České televize, a to s ohlasem také v mezinárodním kontextu.

Projekty, pod nimiž byla jako kreativní producentka ČT podepsaná, reprezentovaly

značku České televize na důležitých domácích (MFF Karlovy Vary, Ceny ČFTA Český lev,

Ceny české filmové kritiky...), ale hlavně i na zásadních mezinárodních filmových událostech v

čele s Berlinale.

Filmy jako Koza (účast v prestižní soutěžní sekci Forum na Berlinale 2015), K oblakům

vzhlížíme (mj. cena české filmové kritiky 2015 za nejlepší český dokument) nebo dokusérie

Ptáčata, Třída 8. A a nedávný projekt Zlatá mládež (8. místo v berlínské soutěžní přehlídce

nejlepších světových formátů televizí veřejné služby EBU Creative Forum), které Kamila

Zlatušková pod hlavičkou ČT realizovala, nesporně přispívají k šíření dobrého jména České

televize na domácím i mezinárodním poli.

Kromě zmíněných úspěchů však tvorba její brňenské skupiny vyvolává společenskou

diskusi. To považujeme za jedno z nejdůležitějších poslání veřejnoprávního média. Její pořady o

menšinách či snaha reflektovat na obrazovce samotné poslání média veřejné služby, byly

odvážnými počiny, za které jí právem náleží uznání nejen filmařské obce.

Nejlepším důkazem je rozruch a odpor, který rozhodnutí ČT neprodloužit jí smlouvu vyvolalo. Jedním z důsledků je i

tento otevřený dopis, kterým vyjadřujeme rovněž znepokojení z možného dalšího směřování

České televize, jestliže je jejím vedením zpochybňováno dílo takové osobnosti, jakou je Kamila

Zlatušková, jejíž význam považujeme z hlediska poslání veřejnoprávní instituce za ojedinělý.


Kristýna Bartošová, Šimon Holý    Kontaktujte autora petice