Otevřený dopis starostovi a Radě města Blanska

Vážený pane starosto, vážení radní města Blanska,

jsme hluboce znepokojeni, jakým způsobem byl z funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska (KSMB) odvolán pan Vít Šujan. Dostal od vás důvěru na základě výběrového řízení a koncepce, již jste sami schválili a – jak víme z veřejného vyjádření pana Šujana – až do okamžiku odvolání nijak zásadně nerozporovali.

Odvolání ředitele fakticky znamená ztrátu kontinuity a bohužel další restart této instituce. Pan Vít Šujan ve své funkci působil pouhé dva roky a tři měsíce, přičemž větší část této doby byla kultura kvůli koronavirové pandemii ve stavu nouzového fungování. Vedení KSMB tak ani nemělo šanci naplno zrealizovat to, co si ve své koncepci s příchodem Víta Šujana stanovilo.

Atmosféru nejistoty navíc posiluje veřejná spekulace, že celé odvolání bylo politicky účelovým krokem. Tato domněnka opakovaně zazněla i v článcích, které byly na toto téma zveřejněny v Blanenském deníku. Vážený pane starosto, mohl byste se Vy osobně vyjádřit k domněnce, že hodláte bez výběrového řízení pověřit vedením KSMB na dobu 12 měsíců hudebního promotéra a podnikatele Tomáše Mokrého, s jehož agenturou Teamagency jste mimochodem spolupracoval v rámci své volební kampaně?

Vážený pane starosto, opravdu nám není lhostejný stav veřejného a kulturního života v našem městě. Věříme, že kultura má nárok rozvíjet se nezávisle na tom, jaká politická strana je zrovna u moci. I vzhledem k výše uvedeným obavám na vás chceme apelovat, aby město co nejdříve iniciovalo řádné výběrové řízení na post ředitele KSMB a neuchylovalo se k provizorním řešením. Současně si dovolujeme upozornit na to, že vzhledem k nešťastnému způsobu, jakým byl pan Vít Šujan odvolán, by bylo vhodné do komise výběrového řízení přizvat i nezávislé odborníky a konzultovat s nimi kritéria výběrového řízení.

Za Vaše vyjádření Vám my níže podepsaní děkujeme.


Mgr. Jana Písaříková, Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...