Otevřený dopis rektorovi UK ohledně partnerství se společností Home Credit

Vážený pane rektore, 

My níže podepsaní bychom chtěli vyjádřit své znepokojení nad Vaším rozhodnutím uzavřít partnerskou smlouvu se společností Home Credit, spadající do skupiny PPF Petra Kellnera. Domníváme se, že partnerství nejstarší a nejslavnější české univerzity s osobou Petra Kellnera je problematické na několika rovinách:

  1. Primárním oblastí podnikání zájmu společnosti Home Credit je poskytování nebankovních půjček. Exekuce těmito půjčkami způsobené přivádí poměrně velkou skupinu obyvatel Česka do neřešitelných životních situací, v nichž se zdaleka ne vždy ocitli vlastní vinou. Nucené zadlužování je systémovým problémem a společnost Home Credit se na něm významně podílí, navíc jsou veřejně známé důkazy o tom, že proti některým svým klientům vede exekuce nezákonně prostřednictvím neplatných rozhodčích doložek - z tohoto důvodu považujeme partnerství univerzity s takovou společností za minimálně eticky sporné. 
  2. Petr Kellner a finanční skupina PPF směřují své podnikatelské aktivity do oblastí jako je Rusko a Čína a jejich expanze je neprůhledným způsobem svázaná s politikou, především s lidmi okolo prezidenta Miloše Zemana. V rámci svých podnikatelských aktivit Petr Kellner jde na ruku nedemokratickým režimům a mlčí k porušování lidských práv.

Jsme si vědomi toho, že dlouhodobé podfinancování vysokého školství v ČR je také systémový problém, o kterém se nevede dostatečná diskuze a jeho řešení není na obzoru. Spojení univerzity s tak problematickou společností jako je Home Credit a potažmo její majitel Petr Kellner považujeme ale za to nejméně šťastné řešení, tím spíše, že partnerská smlouva je uzavřena na částku, která je vzhledem k celkovému rozpočtu Univerzity Karlovy, jenž čítá několik miliard, naprosto minimální. Nejstarší a nejslavnější česká univerzita tak prodává své jméno za “drobné”. 

Ve smlouvě, kterou Univerzita Karlova se společností Home Credit podepsala, se mimo jiné uvádí, že obě strany se „zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.“ Takovou formulaci ale nelze vnímat jinak než jako jasné porušení akademických svobod - Univerzita má být svobodným prostorem poznání a vzdělávání, kde se na “poškozování dobrého jména” jakéhokoliv soukromého subjektu z principu nemůže brát ohled. Její zahrnutí do smlouvy pak vzbuzuje důvodné obavy, aby do těchto svobod nebylo v budoucnu zasahováno právě s ohledem na zájmy společnosti Home Credit či jejího majitele.  

Naše námitky proto říkáme nahlas a veřejně a žádáme vedení o vypovězení této smlouvy. Dále požadujeme, aby další partnerské smlouvy byly uzavírány po projednání s Akademickým senátem Univerzity Karlovy a jeho orgány, případně dalšími orgány akademické samosprávy, a jejich uzavření bylo posuzováno i s ohledem na potenciální etický rozměr partnerství a reálný ekonomický prospěch. 

Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D, výzkumnice a publicistka, FHS UK / Sociologický ústav AV

Mgr. Kateřina Kňapová, doktorandka, Ústav politologie FF UK 

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., Sociologický Ústav AV 

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., pedagog, FF UK

Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D., pedagožka a výzkumnice, FHS UK

Mgr. Ondřej Slačálek, Ph.D., pedagog a publicista, Ústav politologie FF UK 


Marie Heřmanová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marie Heřmanová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...