Otevřený dopis Radě města Jaroměř k pomníku rudoarmějce

Vážení členové Rady Města Jaroměře,

otevřeným dopisem se na vás obracíme ve věci sochy sovětského vojáka u jaroměřského městského divadla.

Tato socha přibyla až v r. 1981 k památníku padlých a umučených během 2. světové války. Jejich jména jsou uvedena na zde instalovaných bronzových deskách.

Pro ztvárnění pomníku osvobození byl osloven nejprve ak. sochař Jaroslav Kolomazník, profesor SPŠ kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Ten vytvořil návrh pomníku jako skupinu žen s dětmi. Tehdejší vedení města to ale odmítlo s tím, že chtějí vojáka se samopalem. Šlo o snahu zavděčit se komunistické straně a sovětským okupantům z roku 1968. Jaroslav Kolomazník od zakázky odstoupil s prohlášením, že postavu se samopalem neumí. Sovětského vojáka dle zadání města nakonec vytvořil sochař Ladislav Zemánek.

Socha, která zde takto vznikla a dosud je zde, přímo v centru města, umístěna, má tedy velmi kontrovezní kontext. Myslíme si proto, že měla být už dávno odstraněna či přemístěna a uchována jako symbol doby v podobě muzejního exponátu na jiném místě. Již v minulosti to bylo předmětem několika jednání představitelů města Jaroměř. Vždy to ovšem bohužel vyznělo do ztracena a socha zůstala na svém místě jako smutný a emoce vzbuzující artefakt. 

V tuto chvíli, kdy celý svět se zděšením sleduje agresi ruských vojsk na Ukrajině, nám připadá už zcela nepřijatelné, že se v Jaroměři nachází pomník sovětské okupace. Myslíme si, že památník padlých z druhé světové války by měl mít rozhodně důstojnější podobu.

Velmi se přimlouváme za přemístění sochy do jiných vhodných prostor a nové pojetí pietního místa jako jednoznačného vyjádření úcty padlým či umučeným.  

Symboly napovídají hodně o hodnotách a v dlouhodobém horizontu není nic důležitějšího, než právě hodnoty, které člověku ukazují směr. Symboly okupace cizími vojsky a kolaborace se zločinným režimem nepřispívají k ničemu dobrému. Jaroměř se svými bohatými zkušenostmi se sovětskými okupačními vojsky by neměla být tichým propagátorem vítězství bezohledné hrubé síly nad zemí, která kdysi chtěla, a už zase nějakou dobu chce, být dobrým místem pro život svých obyvatel.

Prosíme tedy, abyste našemu návrhu věnovali pozornost, kterou si zaslouží.

Děkujeme.


PhDr. Michaela Peterková a Mgr. Bc. Jana Žárská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji PhDr. Michaela Peterková a Mgr. Bc. Jana Žárská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...