Otevřený dopis Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - Zákon o státním rozpočtu

Otevřený dopis Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Vážené poslankyně, vážení poslanci, bývalé kolegyně a kolegové,

zanedlouho budete diskutovat a přijímat usnesení k jednomu z nejdůležitějších zákonů, zákonu o státnímu rozpočtu České republiky. Rozhodování nebude jednoduché, jsme v období bezprecedentní krize a vaše rozhodování ovlivní život našich spoluobčanů nejen v příštím roce, ale zcela jistě i v letech následujících.

Posunutí termínů projednávání není nic zásadního, běžně se stává v letech voleb do sněmovny, kdy navíc rozpočet předkládá bývalá vláda a jednání ve sněmovně bývá věcí vlády nové, stejně tak jako nově zvolené sněmovny.

Státní rozpočet je dlouhodobě zpolitizovaný, je to fakt, který lze jen těžko změnit. V době krize bychom určitě měli dát politiku alespoň trochu stranou a řídit se tím, čím by politika měla být – službou občanům, ne předmětem volebních spekulací a populismů. Výstrahou pro všechny současné i budoucí politiky by měl být enormní deficit státního rozpočtu v letošním roce. Možná nebude beze zbytku vyčerpán, ale už teď se projevují tendence investiční záměry, které nelze vyčerpat, konvertovat v nezodpovědné dárky nebo sanovat požadavky, které byly v době přípravy rozpočtu, kdy jsme počítali deficit ještě v miliardách, neuspokojeny.

V době krize by měla určitě platit zásada utáhnout si opasky alespoň o jednu dírku. Ne vždycky a ne všude, ale neměli bychom sanovat neexistující pracovní místa, podporovat podnikatele v klinické smrti, měli bychom zvažovat udržitelnost a návrat navrhovaných investic. Není to nic asociálního, je na místě připomenout, že žádný oběd není zadarmo a přemýšlet o tom, kdo jej zaplatí.

Je třeba být obezřetný v přijímání dalších zákonů a novel zejména těch, které do budoucna zvýší mandatorní výdaje nebo se stanou trvalou součástí poklesů příjmu. Nezapomeňte, že takovéto úpravy je téměř nemožné v dalších letech zrušit.

Oprostěte se od spekulací – zvyšování mezd nebo důchodů se promítne do spotřeby? Ne vždy, ne u každého. Lidé začínají šetřit a je rozdíl mezi dopadem na hrubý národní produkt tj. HDP a skutečným vlivem na českou ekonomiku. Většina spotřeby, zejména její zisková marže, končí v zahraničí. Na jedné straně stojí snadno spočitatelné výdaje, na straně druhé často ryze spekulativní výnosy.

Věřím, že budete brát v úvahu doporučení zkušených politiků, ekonomů, analytiků, podnikatelů, bankéřů a akademiků stejně jako Národní rozpočtové rady. Budete myslet na udržitelnost veřejných financí, nepřenesete břímě současné krize na příští generace, nepostavíte nejen vaše následovníky ale celou společnost před nesplnitelný úkol neohrozit budoucnost naší krásné země.

Musím vyjádřit i osobní své výhrady, člověka, který státní rozpočet sestavoval, dokonce ve volebním roce. Začínal standardním postupem, tedy vymezením základních parametrů, příjmů, výdajů, deficitu vládou. Pak následovalo projednání požadavků jednotlivých ministrů a nutné krácení jejich požadavků obvykle enormně převyšujících dohodnutý rámec. Po dosažení kompromisu, logicky ne pro všechny stejně uspokojujícího, byl rozpočet, rozepsaný podrobně do kapitol, odeslán do sněmovny. V současné době bohužel nejsou základní parametry ani případné varianty vývoje známy a promiňte mi to srovnání, postup připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort, výsledek znáte.

Respektuji vaši nelehkou úlohu, věřím, že se ve prospěch budoucnosti naší země oprostíte od politických nálepek, laciných gest, proklamací a osobních útoků.

Držím vám palce

Ivan Pilný, bývalý ministr financí a člen iniciativy KoroNERV-20

 

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono.

Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům.

Členové KoroNERV-20 k 11. září 2020

Martin Buchtík, sociolog, ředitel STEM

Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka HMP

Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce

David Feltl, onkolog, ředitel VFN

Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik

Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR

Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB, ředitel pro finanční sektor KPMG ČR

David Havlíček, ekonom, CFO EGAP

Jiří Hlavenka, podnikatel, investor

Helena Horská, hlavní ekonomka RB

Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future

Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby

Pavel Krejča, PR manažer

Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce

Barbora Macková, lékařka, mikrobioložka

Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy

Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI

Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce

Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity

Ivan Pilný, bývalý ministr financí

Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP

Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB

Ladislav Sekerka, ekonom, investor

Petr Smejkal, lékař, epidemiolog IKEM

Petr Stuchlík, investor, finančník

Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP

Miroslav Zámečník, ekonom a publicista

Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka

Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka

Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním

Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20


Ivan Pilný, bývalý ministr financí a člen iniciativy KoroNERV-20    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ivan Pilný, bývalý ministr financí a člen iniciativy KoroNERV-20 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...