OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM

POSTAVTE SE ZA MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

ve středu 27. 3. zvolila sněmovna do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání člověka, který je aktivním přispěvatelem do dezinformačních médií a který otevřeně podporuje zrušení médií veřejné služby. Ačkoliv respektujeme demokratický proces této volby, pokládáme za nepřijatelné, aby byli do důležitých demokratických institucí voleni lidé, kteří usilují o jejich zrušení. Od poslanců očekáváme, že budou kvalitu a nezávislost institucí střežit a posilovat, nikoliv narušovat či dokonce ničit. Během příštích tří let budou v mediálních radách vyměněny dvě třetiny lidí. Obáváme se, že pokud budou do rad i nadále voleni dezinformátoři či detonátoři, bude to mít na nezávislost a důvěryhodnost médií veřejné služby velice negativní dopad.

Proto si vážíme toho, že si mnozí a mnohé z Vás uvědomují, jak je důležité, aby do mediálních rad byli voleni lidé nepodjatí a mravně i odborně způsobilí. Jsme rádi, že jde o téma, na němž se shodnou obě strany vládní i většina stran opozičních. Těší nás, že “důsledná podpora nezávislosti veřejnoprávních médií” se dostala i do programového prohlášení vlády. Kandidát zvolený 27. 3. do RRTV však bohužel příkladem nezávislosti není. Vyzýváme Vás proto, abyste se o naplňování svých závazků aktivně zasadili a zavázali se k tomu, že:

1) Budete kandidátům do mediálních rad věnovat svou pozornost a podniknete veškeré možné kroky pro to, aby do nich byli voleni lidé bezúhonní, nezávislí a důvěryhodní, nikoli lidé spojení s dezinformační scénou či lidé podporující zrušení veřejnoprávních médií.

2) Budete bránit snahám vyvíjet na média veřejné služby jakýkoliv politický nátlak, např. výhružkami možným neschválením jejich výročních zpráv.

Tento otevřený dopis adresujeme všem politickým stranám, které chtějí kvalitní a nezávislá média veřejné služby. Věříme, že Vaše sliby a proklamace nezůstanou pouze na papíře a že se o jejich naplňování skutečně zasadíte. Za stav mediálních rad a médií veřejné služby nesete osobní spoluzodpovědnost.

My občané se pak zavazujeme, že budeme Váš výkon této důležité povinnosti pečlivě sledovat po celé volební období.


Milion chvilek pro demokracii    Kontaktujte autora petice