Otevřený dopis nové Radě hlavního města Prahy - ZBAVTE NÁS BILLBOARDŮ!

V Praze 1. února 2023

Vážený pane primátore, vážená paní radní, vážený pane radní,

gratulujeme Vám ke zvolení do Vaší funkce a máme na Vás prosbu: prosím, zasaďte se o to, aby Praha pokračovala v trendu navracení veřejného prostoru svým obyvatelům. Naše hlavní město je zaneseno venkovní reklamou měrou jinde v civilizovaném světě nevídanou. Vlak nám ujíždí i ve srovnání s městy v našem regionu jako je Bratislava či mnohá polská města (Krakov, Gdaňsk a další). Velká část billboardů, které denně potkáváme, je nelegální – buď potřebná povolení nikdy neměly nebo tato již vypršela, přesto stavby stále stojí. Mnoho z nich je umístěno na pozemcích, jejichž vlastníkem je přímo město.

Proto Vás vyzýváme, prosím:

- ponechte v platnosti všechna usnesení předchozích Rad omezující venkovní reklamu

- vypovězte všechny dosud platné nájemní smlouvy pro billboardy a další stavby pro reklamu

- zasaďte se o to, aby nelegální stavby z pozemků města v nejkratším možném termínu také skutečně zmizely.

Příjem, který hlavní město z těchto pronájmů získává, je v celkovém městském rozpočtu zcela zanedbatelný (cca 0,07 % celkových příjmů) a nemůže ospravedlnit jizvy, které tímto tváři našeho města, zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, způsobujeme. Regulace reklamy se často soustředí na historické centrum. Většina obyvatel Prahy ovšem žije mimo památkovou rezervaci a i oni chtějí bydlet v pěkném prostředí bez všudypřítomné obtěžující a mnohdy nebezpečné reklamy na nelegálních billboardech.

Billboardy.PNG

Vaše kroky v dané problematice budeme bedlivě sledovat, Vaši případnou odpověď na tento otevřený dopis velmi rádi zveřejníme.

Děkujeme.


Zdeněk Jahn - iniciativa Přidej se a strhni to    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zdeněk Jahn - iniciativa Přidej se a strhni to svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...