Otevřený dopis Městské policii Plzeň

Vážený pane řediteli,

Městská policie Plzeň podala trestní oznámení na bývalého studenta Katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Bc. Jana Bauera kvůli tvrzením uvedeným v jeho bakalářské práci „Etnografie vynucování sociální kontroly vůči lidem bez domova“, obhájené v červnu 2022. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že důvodem k podání trestního oznámení byly v práci analyzované výzkumné poznatky o násilí páchaném plzeňskými strážníky na lidech bez domova. Vy, jako ředitel Městské policie Plzeň, jste k tomu 6. dubna 2023 pro deník MF Dnes (plzen.idnes.cz) prohlásil, že se obsah bakalářské práce „z 99 % nezakládá na pravdě“.

My, níže podepsaní členové Katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a dalších sociálněvědních pracovišť, považujeme výše uvedený postup Městské policie Plzeň za bezprecedentní pokus o zpochybnění svobody vědeckého bádání, zaručeného čl. 15 Listiny základních práv a svobod. Je naprosto nepřijatelné, aby autor bakalářské práce čelil trestnímu oznámení pro zjištění, ke kterým dospěl v rámci svého výzkumu a která byla v textu práce ilustrována citacemi z rozhovorů s jeho komunikačními partnery. Výzkumník nenese odpovědnost za pravdivost výroků výzkumných participantů, stejně jako nenese odpovědnost za jejich využití třetí stranou.

Jan Bauer splnil veškeré podmínky pro úspěšnou obhajobu, včetně zodpovězení otázek vedoucího i oponenta práce k etickým aspektům svého výzkumu. Dokumenty ke státní závěrečné zkoušce, včetně posudků vedoucího a oponenta a zápisu o průběhu obhajoby, jsou dostupné na adrese: https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/49333.

Na základě konzultace s našimi akademickými kolegy a kolegyněmi ze zahraničních univerzit a akademických sdružení považujeme za nezbytné ohradit se vůči jakýmkoli snahám o zastrašování výzkumníků a výzkumnic zabývajících se studiem mocenských a penálních institucí. Podání trestního oznámení v reakci na zveřejnění svědectví o policejním násilí, pocházejících také od samotných lidí bez domova a sociálních pracovníků a pracovnic, je podle nás závažným selháním Městské policie Plzeň. Svědkům policejního násilí – ať už uvnitř policie, nebo z řad veřejnosti – vysílá totiž jasný vzkaz: rozhodnete-li se o něm veřejně promluvit, sami se tím můžete vystavit represi.

V neposlední řadě vyjadřujeme podiv nad tím, že místo, aby příslušné složky iniciovaly šetření vedoucí ke zmapování a minimalizování policejního násilí na lidech bez domova, dochází k šikaně a mediální skandalizaci autora bakalářské práce, v níž byly informace o tomto násilí uvedeny.

Postup Městské policie Plzeň považujeme z výše uvedených důvodů za nepřípustný. V této souvislosti jsme vstoupili do jednání o podpoře ze strany tuzemské a mezinárodní antropologické a kriminologické komunity.

Zároveň Městskou policii Plzeň vyzýváme, aby poctivě naplňovala své poslání, a chránila zranitelné skupiny obyvatel před (vlastním) násilím a nenávistí.

S pozdravem,

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU

Mgr. Petr Kupka, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU 

Mgr. Václav Walach, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU


Ladislav Toušek, Tomáš Hirt, Petr Kupka a Václav Walach    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ladislav Toušek, Tomáš Hirt, Petr Kupka a Václav Walach bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...