Otevřený dopis ministru zdravotnictví ohledně opakované nedostupnosti nenahraditelného léku pro pacienty s wilsonovou chorobou

16. dubna 2021

Vážený pane ministře,

jakožto svépomocná podpůrná skupina lidí trpících wilsonovou chorobou a jejich příbuzných a přátel se na vás obracíme ve věci opakovaných výpadků dostupnosti jediného léku, jehož pomocí dokážeme kontrolovat a zlepšovat svůj zdravotní stav.

V čem problém spočívá? 

Wilsonova choroba, známá též pod názvem hepatolentikulární degenerace, je genetickým postižením způsobujícím neschopnost těla metabolizovat měď. Ta se v důsledku toho u neléčených postižených usazuje primárně v játrech a na nervové soustavě. Toto usazování vede k progresivní otravě mědí, jehož důsledkem může být úplné selhání jater a/nebo paralyzující degenerativní neurologické změny vedoucí k nekontrolovanému třesu končetin, poruchám rovnováhy, pohybu, řeči, kognitivních funkcí i k destruktivním psychiatrickým stavům. Tyto poruchy mohou vést až k úplné závislosti postiženého na péči jeho okolí a ke zničujícím úzkostem a depresím vedoucím až k sebevraždám.

Při tom již více než šedesát let existuje lék na bázi penicilaminu, který zajišťuje vylučování mědi z těla prostřednictvím moči, a dokáže tak působit nejen jako efektivní prevence rozvinutí neblahých projevů wilsonovy choroby, ale zbavováním těla již nahromaděné mědi dokáže, dokud míra degenerativních změn nepřesáhne jistou mez, při dlouhodobém užívání normalizovat i zdravotní stav těžce postižených nemocných. Jinými slovy, jakkoliv fatální důsledky může neléčená wilsonova choroba mít, jednoduchý lék objevený před více než šedesáti lety anglickým lékařem Johnem Walshe, umožňuje lidem s tímto genetickým postižením žít téměř normální zdravý život.

Tento lék po šedesáti letech existence, vyrábí desítky farmaceutických firem pod celou řadou obchodních názvů (Metalcaptase, Depen, Cuprimine, Pendramine aj.). Kromě německé firmy Heyl (resp. Haupt Pharma Berlin), jejíž lék s názvem Metalcaptase bývá dostupný v České republice, vyrábí tento chelát na bázi penicilaminu řada dalších firem jako Bausch Health, Mitchells and Butlers, Teva, Mylan, Fresenius, Novartis, Kendrick Labs, Taisho Seiyaku, Merck Sharp and Dohme, Biochem, Chemopharma, Panacea Pharma, DCC Plc, UCB Pharma, IFET když zmíníme pouze ty globálně nejvýznamnější. Pro pacienty alergické na penicilamin navíc doktor Walshe objevil chelát na bázi trientinu, který též vyrábí pod různými názvy (Cuprior, Cufence aj.) řada farmaceutických firem.

Za této situace na globálním trhu s těmito život zachraňujícími léky, musíme jako podpůrná pacientská skupina vyjádřit velmi silnou nespokojenost s opakovanými výpadky dostupnosti léku v České republice. Lék byl zcela nedostupný mezi 15.3. a 15.11.2017, k dalšímu výpadku došlo mezi 9.2. a 27.8.2018, následně mezi 19.3.2020 a 1.3.2021 (v tomto případě byl dostupný alespoň v poloviční síle) a další výpadek nastane k 1.5.2021 a podle předpokladů SÚKL potrvá do 31.12.2021. Jinými slovy, tento životně důležitý lék, který vyrábí desítky farmaceutických firem, je v posledních letech v České republice častěji nedostupný než dostupný.

V nejmenším netušíme, proč Ministerstvo zdravotnictví dosud nezajistilo dodávky léku od jiného dodavatele než je firma Heyl, která českým pacientům zjevně nedokáže zajistit stabilní dodávky. Nevidíme žádný důvod k tomu, aby pro lék Metalcaptase od firmy Heyl nebyla v České republice Ministerstvem zdravotnictví zajištěna dostupnost ekvivalentního léku od firmy jiné, a aby pacienti, z nichž mnozí v důsledku toxického působení mědi trpí silnými úzkostmi a depresemi, museli ještě ke všem svým problémům řešit, kde seženou životně důležité léky nedostupné v českých lékárnách.

Chápeme, že několik set pacientů trpících touto vzácnou nemocí není z politického hlediska zajímavou skupinou. Přesto nesouhlasíme s tím, aby nás Ministerstvo zdravotnictví odbývalo jako občany druhé kategorie, kteří si nezaslouží ani zajištění dostupnosti životně důležitého léku. Věříme, že u vás najdeme větší pochopení než u úředníků Ministerstva zdravotnictví, kteří nepovažují naše jednotlivě zasílané podněty za hodné reakce, a že se vámi vedenému ministerstvu podaří zajistit, že bude českým pacientům dostupný stejný lék též od jiného výrobce, a nebude tedy nadále docházet k úplným výpadkům jeho dostupnosti.

Za podpůrné společenství pacientů trpících wilsonovou chorobou a jejich příbuzných a přátel

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Káťa Krejčová

Jan Lukáč

Viktor Štětina

Lenka Svobodová

Irena Canini

Miroslav Holásek

Jitka Sovová

Ing. Petra Muchová

Ladislava Křápková

Tom Mahr

Andula Kotvanová

Pavla Sovadinová

Markéta Kosturová DiS.

Blanka Fujdová

Veronika Baňková

Mgr. Radoslava Fujda Semanová


Milan Fujda, Wilsonici a přátelé    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Milan Fujda, Wilsonici a přátelé svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...