Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví ve věci prioritního seznamu očkování proti SARS-CoV-2

Žádost o rozšíření prioritního seznamu očkovaných proti SARS-CoV-2 o diagnózy s vysokým rizikem úmrtnosti

 

Vážený pane ministře,

Rádi bychom se vám ve spolupráci se skupinou Pacienti s Covid-19 v Česku a na Slovensku vyjádřili k seznamu prioritních pacientů, kteří mají být očkování vakcínou proti Covid-19. Tento seznam je bohužel velmi úzký a neochrání všechny ohrožené skupiny chronicky nemocných, které by to potřebovaly. 

V tomto seznamu například nejsou některá onemocnění zmíněná ve stanovisku České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti Covid-19. Jedná se o například nervosvalová onemocnění nebo či Parkinsonovu chorobu, jenž má vysoké riziko mortality. (5)

Prosíme za pacienty s chronickým onemocněním, aby seznam prioritních očkovaných vycházel doporučení České neurologické společnosti ČLS JEP, České imunologické společnosti, a doporučení pro onkologické pacienty z novelizace Modré knihy, kapitoly 39 – Vakcinace: doporučení pro očkování proti Covid-19 a dalších.

Prosíme, abyste ještě zvážil zařazení pacientů, kteří jsou vysloveně doporučeni k prioritnímu očkování ve výše uvedených zprávách.

V 5. bodu jsou jmenovány onemocnění, jenž jsem k dopisu přidala na základě proseb konkrétních pacientů.

 

Konkrétní onemocnění chybějící v prioritním seznamu s vysokým rizikem úmrtnosti při nákaze SARS-CoV-2:

  1.  Nervosvalová onemocnění: Nervosvalová onemocnění postihující respirační systém (2)

  2. Další neurologická onemocnění, doporučená pro prioritní očkování ve zprávě České neurologické společnosti: Parkinsonova choroba (5), amyotrofická laterální skleróza, prodělaná cévní mozková příhoda. (2)

  3. Nekompenzované těžké astma: i když z průzkumů vyplývá, že pacienti s kompenzovaným léčeným astmatem nemají těžší průběh Covid-19, přesto dle dat z ÚZIS 10% chronicky nemocných pacientů zemřelo na Covid-19 při onemocnění astmatem nebo CHOPN. V jiných zemích, například ve Velké Británii je astma indikací k prioritnímu očkování (4). Část astmatiků má astma i přes snahy o léčbu těžkou formu  s četnými záchvaty, léčeni kortikosteroidy celkově, pro které je koronavirová infekce riziková. (3)

  4. Onkologická onemocnění a pacienti po ukončené léčbě onkologických onemocnění: pacienti po onkologické léčbě bývají často oslabení a hůře zdolávají jakékoliv virové onemocnění. Navíc při nákaze koronavirem, či nutnou karanténou se mohou posunout život zachraňující léčebné procesy. (1)

  5. Ostatní vzácná onemocnění, která mohou být zhoršená infekcí Covid-19 nebo u nich může být těžší průběh Covid-19: ateroskleróza, sarkoidóza, totální tyreoidektomie, paréza obou rekurentů, plicní hypertenze.

Zdroje:

1. Doporučení České onkologické společnosti:

https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/personalizovana-onkologie/modra-kniha-cos/online-novelizace-dodatky/online-novelizace-modre-knihy-kapitola-39-vakcinace-doporuceni-pro-ockovani-prot/ 

 

2. Doporučení České neurologické společnosti:

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/12/stanovivsko-cns-cls-jep-k-vakcinaci-proti-covid-19-web.pdf

 

3. Astma a koronavirová epidemie:

https://www.cipa.cz/dokumenty/astma-koronavirus.pdf

 

4. Seznam prioritních očkovaných ve Velké Británii:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait/why-you-have-to-wait-for-your-covid-19-vaccine

 

5. Výzkum Parkinsonovy choroby a Covid-19 (americká asociace Parkinsonovy choroby):

https://www.apdaparkinson.org/article/newly-published-studies-on-covid-and-pd/

134610913_10216457851272883_5893927986850517156_o.jpg


Mariana Ryšavá    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mariana Ryšavá, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...