Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Preambule:

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit, přičemž si jsou vědomi, jejich slovo bude mít váhu, ať už bude jakékoliv.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních i nečinnosti a poloviční činnosti, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

•uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí, když mohou stejně dobře a stejně rychle umřít na cokoliv jiného.

•upustila od dalších restriktivních opatření a začala tvrdě vymáhat opatření již platná.

•povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. Zejména na území České republiky a Brna.

•upustila od povinného testování osob s příznaky, kde je nemoc téměř jistá, a nezbytnost testu u osob bez příznaků ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.

•nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Alternativu spatřujeme ve vakcíně z kachního játra potencovanou na 200K.

•věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství, zejména nákupu výkopové techniky, podpory truhlářství a bednářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

•tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru, což zajišťují rozestupy, zvýšená hygiena a roušky. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. Že jsou infekční, nevadí.

jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Jenže ti už jsou staří a k ničemu a má je rád jenom Babiš a na důchody stejně není. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat a to minimálně do té doby, dokud budou lékaři a zdravotnický personál ochotni chodit do s horečkami do práce na přesčasy.

•mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.

•existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění jiná, než epidemiologická a logická. Navíc posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci, která se vylepší, až proběhne nákaza populací a lidi se začnou bát ze své vlastní vůle.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Už před lety skupina výzkumníků z americké CIA prokázala, že dýchání přes mokrou textilii je téměř nemožné a způsobuje psychickou nepohodu až tíseň. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém a vůbec nepomáhá k snižování věkového průměru pedagogických pracovníků. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země. Děti z druhého stupně, středních a vysokých škol nemohou být doma osm hodin bez dozoru alespoň jednoho rodiče.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků, doporučujeme proto pořídit plně otestovaný ruský Sputnik, či jinou družici.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými lidmi a různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby. Kromě roušek tedy zejména o sociálním distancu, zvýšené hygieně a dezinfekci. Například žehem.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným než odborným náhledům na celkovou situaci a k dalším alternativním léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

Dr. Mráček

Dr. Zoidberg

Dr. Who

Dr. Quinnová

Dr. Strange

Dr. House

Dr. S. Cooper

Doktor z hor

Dr. Ákula

Doktor od Jezera Hrochů

Dr. Mázl

Dr. Bolíto

Dr. Samantha Carterová

Dr. Daniel Jackson

Madam Pomfreyová

Dr. Faust

Mgr. Mydlář

Dr. Animo

Dr. Hawkeye Piers

Dr. Voštěp Drnec

Dr. Frank Burns

Dr. Dlaha

Dr. B. J Hunnicutt

Dr. Sherman T. Potter

Dr. Vigo

Dr. Pokuston

Dr. Robotník

Dr. Zababa

MVDr.. Herriot

MVDr. Doolittle

Dr. Greenstein

Dr. Sova

Dr. Hollywood

Dr. Živago

Dr. Ch. Eppes

Dr. Rozrucha

Dr. Proktor

Dr. Vlach

Trávomil Mechorost

Dr. Martin Gruber

Dr. Lisa Cuddyová

Dr. Ross Geller

Dr. Van Helsing

Doc. Chocholoušek

Dr. Octopus

Dr. Watson

Dr. Elizabeth Weyrová

Dr. Charles Emerson Winchester III.


Ministerstvo průserů, Odbor vnějších vztahů    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ministerstvo průserů, Odbor vnějších vztahů, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...