Otevřený dopis kardinálovi Dukovi a arcibiskupovi Graubnerovi ohledně voleb

Ctihodní otcové,

  v době, kdy jsme stále více zatahováni do války na Ukrajině a stojíme před volbou prezidenta republiky, se na Vás obracíme s naléhavou prosbou, abyste věřícím připomenuli slova evangelií, protože se zdá, že někteří na ně úplně zapomněli.
   V  evangeliích je  mnoho veršů, ze kterých vyplývá, že křesťanství je rozhodně  proti válkám sebevražedným,  které přinášejí větší utrpení než okupace, která vzniká z toho, že slabší strana ustoupí a přijme  diktát silnějšího a potom se ovšem neválčí.
   Můžeme začít  kapitolou 14 z Lukáše, verš 31:
  „ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?    Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.“  

 Toto je naprosto samozřejmá věc, která by měla být každému jasná, avšak některým katolíkům přijde úplně normální, že Ukrajina válčí proti osminásobné přesile a podle toho také vypadají počty obětí: 123 000 ukrajinských vojáků od začátku války do 15.10.2022.
  A nyní umírá anebo je těžce zraněno 200 až 300 ukrajinských vojáků denně podle (1), podle  zdrojů z NATO asi 200.
  Česká masmédia o těchto počtech čtenáře neinformují, což je ovšem 10. stupeň genocidy -  popírání, tedy zamlčování nebo bagatelizování počtu obětí, podle Genocide Watch.

  Další známý výrok : “ Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,“ Matouš 5,44.

  Této větě rozumějí velmi dobře ti, kteří zažili srpen 1968, protože byla vyslovena v obdobné situaci.  
   Židé v té době žili v područí Římanů a očekávali od Mesiáše, že je osvobodí od okupantů. Ježíše oslovovali „Synu Davidův“ a to byl židovský král, který porazil Goliáše. Ježíš však věděl, že válka proti Římanům by byla pro Židy sebevražedná, protože to byli profesionální válečníci, proti kterým oni neměli šanci.  
 Tento výrok nám  říká, že máme zachovat pozitivní přístup k životu v každé situaci a v žádném případě neválčit proti mnohonásobné přesile. Nevybízí však ke kolaboraci s okupanty, a o tom je jiný verš:
„ Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ Matouš 7,6 A

Židé ho tehdy poslechli a proti Římanům se nevzbouřili, jenže v roce 67 už tam Kristus nebyl, Židé povstali proti Římu a dopadli strašně.
  Byli vražděni, zotročeni a rozprášeni do celého světa. Jeruzalém i Velechrám byl srovnán se zemí, takže ani dnešní Zeď nářků není původní součást Velechrámu.
 

Rozhodně  je třeba říci, že  jakýkoli mír je lepší než tato sebevražedná válka, na kterou doplácejí nejvíce Ukrajinci, ale také my, naše děti a  vnoučata, protože musíme živit ukrajinské vdovy a sirotky, kteří sem utíkají, zatímco jiní mají z této války  biliónové zisky a proto ji nechtějí ukončit.

  Také slyšíme slova o spravedlivém míru, která ovšem pronášejí hlavně ti, kteří chtějí tuto válku  prodlužovat co nejdéle.
  Přitom mír  obvykle není  spravedlivý pro všechny zúčastněné, ale postupně lze udělat z něj mír spravedlivý.
  To známe i z našich dějin:   V  září 1938, březnu 1939 a srpnu 1968  byl mír, ale ani mír v roce 1945 nebyl spravedlivý k některým sudetským Němcům a občanům Podkarpatské Rusi, kteří byli darováni Stalinovi.

   Proto s obracíme na Vás, abyste křesťanům vysvětlili,  že evangelia platí i dnes, a tedy by se jich měli držet, a v nadcházejících prezidentských volbách volili mír a nikoli prodlužování a eskalaci války, kterou podporuje i  NATO, a jejíž konec je v nedohlednu.

  Za  brzké vyřízení dopisu předem děkujeme.   

   Prameny: (1) Dnešný brífing ruského ministerstva obrany – 17. januára 2023 – CZ24.NEWS


Ing. Pavel Dudr, Jaromír Němec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Pavel Dudr, Jaromír Němec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...