Otevřený dopis k nepřijatelnému zásahu do krajiny a životního prostředí Prahy 12

My, níže podepsaní občané,
vznášíme protest proti postupu stavebního úřadu Prahy 12, který dne 10.9. vyhověl žádosti společnosti PROINVEX pana Vavřince a povolil výstavbu souboru deseti domů v místě, které k tomu nemá předpoklady.
Příklad přehmatu státní správy v podobě podpory stavební činnosti, kdy tato podpora je v rozporu se základním posláním, jímž je nestranné vyvažování podmínek hospodářského rozvoje, životního prostředí a sociální soudržnosti obyvatel v území.
kolize_ZMK_cesty.png
Pokud by toto vydané stavební povolení nabylo právní moci, znamenalo by to:
a) Vyřezání většího počtu vzrostlých stromů a nežádoucí zásah do ploch záchytu srážkových vod přitékajících z navazujícího území.
b) Znepřístupnění plochy městské krajinné zeleně pro veřejnost (kód využití území ZMK) vykonané umístěním uzavřených soukromých zahrad, což je v rozporu s opatřením obecné povahy č. 55/2018 platným pro plochy ZMK (zeleň městská krajinná).
c) Likvidace dosavadních bezpečných průchodů ze zastavěné části Komořan do navazujícího území, jejich nahrazení trasou, která vede horní, vytíženou a nebezpečnou části ulice Revoluce. V ní se střetávají procházejí rodiny s kočárky s automobily a cyklisty celoměstské trasy A204.
d) Ignorování koncepce stanovené v Územní studií Komořan, která je registrovaná.
Stávající územní plán je z 9. září 1999. Studie je aktuálnější, jde do podrobností a byla řádně projednaná.
e) Znevážení funkce samosprávy Prahy 12 ignorováním všech jejích výhrad, které vnikly názorovou shodou představitelů městské části, komise rady městské části, architekta městské části, urbanistů i občanů.
Rozhodnutí vydal: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR VÝSTAVBY
Pod značkou: OVY/35902/2020/Hz Č.j.: P12 32651/2021 OVY
Stavební záměr " Rodinné domy u modřanského lesa" při ul. Revoluce, v Praze 4 – Modřanech
V demokraticky založené společnosti by stavební úřady měly být ve svém rozhodování nestranné.
Žádáme Vás o prošetření tohoto případu a zjednání nápravy pochybení úřadu.


Ing. Jiří Zemánek, člen výboru Spolku pro Komořany    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Jiří Zemánek, člen výboru Spolku pro Komořany svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...