Otevřený dopis Ing. Miloši Zemanovi, tč. prezidentu ČR

Pane inženýre Miloši Zemane!

Nejsem si jistý, zda jste ještě schopný alespoň trochu vnímat realitu, ale Česká republika se opět nachází v kritické situaci, kterou současné bezvládí jenom prohlubuje. Snažně vás proto prosím, abyste svým počínám, či spíše nepočínáním, tento stav nadále nekomplikoval. Chápu, že zdravotní stav, který vám samozřejmě nikdo nepřeje, je pro vás absolutně limitující. Proto, jste li ještě vůbec schopen racionálního uvažování, jmenujte bez dalších průtahů novou vládu vzešlou z nedávných voleb, jak vám ostatně přikazuje Ústava, a pak okamžitě abdikujte. Věřte, že pro vaše blaho a hlavně pro budoucnost nás všech by to bylo nanejvýš žádoucí.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti, přeji pokoj vaší duši a nechť jsou k vám dějiny shovívavé.

V Praze 25.11.2021

Adam Komers, svobodný občan ČR a živnostník

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Adam Komers svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...