Otevřený dopis fanoušků HC Pardubice zastupitelům města Pardubic

Vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás s výzvou a prosbou o důkladné zvážení budoucích kroků statutárního města Pardubice ve věci změny akcionářské struktury Dynama Pardubice, respektive ve věci hledání strategického investora pro rozvoj klubu.

Jsme řadoví fanoušci, kterým osud naší „Tesly“ stále leží na srdci a jsme znepokojeni vývojem nejen v klubu samotném, ale také vývojem v jednání o odprodeji akcií klubu, které právě probíhá. To je záležitost, kterou každý jeden z Vás může ovlivnit.

Není novinkou, že se Dynamo Pardubice už několik let nachází v kritickém stavu a zatím jen určitou shodou náhod a štěstí přežívá v nejvyšší soutěži. To se letos může změnit a „rodinné stříbro města“ může sestoupit. Na katastrofálním stavu má svůj klíčový podíl právě jeho většinový majitel, tedy město Pardubice, a dva minoritní akcionáři, z nichž jeden je zároveň městským zastupitelem.

Smyslem tohoto otevřeného dopisu není popsat kompletní řetězec chyb, které náš hokejový klub dostaly do současné situace. Smyslem tohoto dopisu je apelovat na Vaše odpovědné rozhodnutí, které klubu umožní perspektivu další úspěšné existence.

V současnosti probíhá výběr nového spolumajitele a investora, o němž budete, vy zastupitelé, rozhodovat. Z přihlášených zájemců je jeden, který veřejně deklaruje svou ochotu klubu pomoci a zároveň je jisté, že disponuje ekonomickým zázemím a kontakty, díky nimž své záměry může naplnit. Zároveň je jediným zájemcem, který učinil konkrétní kroky, aby klubu pomohl už v letošní sezóně.

O ostatních zájemcích o majetkový vstup do hokejového klubu veřejnost téměř nic neví, protože sami s veřejností nekomunikují. Bohužel si myslíme, že důvodem nebude jejich přirozená skromnost a introvertní povaha, ale spíše skutečnost, že nemají co nabídnout. Proč by se jinak nikde veřejně nevyjádřili? Proč klubu nenabídnou pomoc už teď? Všechny zájemce jsme oslovili sérií otázek i my a odpověděli pouze pánové Dědek s Pitterem.

Další, pro nás alarmující, informací je údajný zájem pana Dušana Salfického o rozšíření svého angažmá v klubu. Ten je podle našeho názoru jedním z hlavních strůjců katastrofálního stavu, do kterého klub zabředl. Pan Salfický dlouhodobě prokazuje, že nemá manažerské schopnosti a už vůbec ne ekonomické zázemí, aby do klubu mohl investovat, což svými kroky prokazuje řadu let jako jeho minoritní akcionář.

Za naprosto absurdní také považujeme jakousi zkušební dobu pro nového partnera, než si bude moci koupit majoritní podíl. Hodnotit to bude město, tj. nejhorší majitel klubu v historii? Nový partner do klubu nainvestuje miliony, nebude mít majoritu a plnou kontrolu a po pár letech ho budou hodnotit předchozí majitelé, kteří klub dovedli na dno sportovní i ekonomické?

Vážení zastupitelé, široká obec fanoušků pardubického hokeje Vás žádá o rozhodnutí, jež naše milované Dynamo znovu postaví na nohy. Neházejte novému majiteli klacky pod nohy! Nastavte dlouhodobé podmínky na minimálně 10 let, které klubu zajistí stabilní rozvoj. Dotace na mládež, snížené nájemné a ponechání si zlaté akcie, aby klub nemohl být převeden jinam. To by měla být pozice města. Zapomeňte na dosazování dalších trafikantů nebo udržování stávajících za každou cenu, to vedlo pouze k problémům sportovním, reputačním i ekonomickým. Předejte zodpovědnost kompetentnímu majiteli a nechte ho dělat jeho práci.

S pozdravem,

Níže podepsaní fanoušci pardubického hokeje


Nespokojení Fans Hcpce ( fb.com/nespokojeni.fans.hcpce )    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Nespokojení Fans Hcpce ( fb.com/nespokojeni.fans.hcpce ) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...