Výzva k vyřazení exponenciály z matematiky

Jako běžní občané nesouhlasíme s tím, jaká čísla nám předpovídá exponenciální křivka, která definuje počátek průběhu epidemie, zvlášť té současné, tedy virové epidemie onemocnění covid-19.

Grafy a čísla, která ukazuje, straší mnoho lidí a přivádí je do emočně nepříjemných stavů, jako je úzkost, obava, posedlost grafy a hádek.

Další nepříjemnost, kterou vyvolává, je její nepochopení a pokud se sama nedokáže popsat, pak by buď neměla existovat, nebo by s sebou měla nosit svůj popis, a to jak pro laickou veřejnost, tak i pro zubaře a zpěváky.

no-exponent.png

Jako důsledek těchto jejích projevů se ukazuje rozpolcenost společnosti, panika, špatná politická rozhodnutí a pětky v matematice a měla by být tedy označena jako nástroj ďáblův!

devel-exp.png

Žádáme proto matematiku, aby vyřadila exponenciální křivku a vše jí příbuzné ze svého působení a přesunula je mimo limitu existence nebo do hloubi Cantorova diskontinua.

Pakliže nebude výzva vyslyšena, budeme exponenciálu násilně derivovat a to tak dlouho, dokud se z ní nestane přímka, nebo jiná, nám intuitivní křivka. Matematiku pak budeme mučit tak dlouho, dokud se nevzdá všech svých axiomů, obzvláště těch Peanovo, a dokud neuzná, že není potřeba ani k fyzice, ani k epidemiologii, a přenechá nám, běžným občanům vlastní, individuální vnímání.

Garanti výzvy

b.o. Antonín Náhoda

b.o. Filip Čára

b.o. Karel Vyskočil, v.š.ž.

b.o. Otakar Křivý

b.o. Jan Obava, jr.

b.o. Petr h. Drvoštěp, alias PhD.

b.o. Tadeáš Selský Rozumný

b.o. Pavel Stoupavý

 


Antonín Náhoda    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Antonín Náhoda, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...