Otevřený dopis občanů České republiky za zachování svobody slova a projevu

Veřejný prostor je jednoduše řečeno to, kde se lidé setkávají s lidmi, ať skutečně nebo moderně pomocí internetu. Sociální sítě tedy představují veřejný prostor, ve kterém každý jedinec musí mít zachovánu svobodu slova a projevu. Veškeré tyto společnosti provozující sociální sítě musejí respektovat naše základní občanské svobody, tedy i svobodu slova a projevu. Je nepřípustné, aby byli uživatelé blokováni, pokud jejich projev nepoškozuje svobodu druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Toto právo nesmí být nikomu upřeno nejen na sociálních sítích, naopak každému musí být právo na svobodu slova a projevu umožněno bez omezení. Nikdo nesmí být za výše uvedené sankcionován či jinak perzekuován ze strany zaměstnavatele či orgánu státní správy. Cenzura je nepřípustná. Žádáme Vládu České republiky, aby připravila legislativní kroky k ochraně svobody slova a projevu. Korporace provozující sociální sítě musejí respektovat základní lidská práva, cenzura je nepřípustná a porušení je třeba trestat.

S úctou

 

Vítězslav Novák SPD

Jan Čížek SPD

Vítězslav Pojezný SPD

 

 

podpořte náš dopis peticí, která bude od 4.2. ke stažení na

https://www.spd.cz/ke-stazeni


Vítězslav Novák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vítězslav Novák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...