Otevření prostor Akademie výtvarných umění v Praze pro praktickou výuku

My, níže podepsaní studenti, zaměstnanci a členové akademické obce Akademie výtvarných umění v Praze žádáme vedení školy, aby:

- Neprodleně kontaktovalo příslušné zdravotnické orgány s výzvou k posouzení specifických prostor a formy výuky AVU a udělení výjimky alespoň pro praktickou práci v prostorách školy. 
Domníváme se, že vzhledem k těmto specifikám a reálnému počtu studentů při práci je riziko přenosu viru SARS-CoV-2 minimální.

 - Neprodleně informovalo studenty AVU, jakým způsobem bude řešit již několik měsíců trvající nemožnost absolvování praktických předmětů, jako je například malířská a sochařská přípravka, večerní kreslení, práce restaurátorů apod. A která, vzhledem ke krokům vlády, bude nadále trvat zřejmě delší dobu, než avizovaných 14 dní.

 Dále se domníváme, že určitý kritický postoj k exaltovanému mediálnímu dění a rozporuplným krokům vlády patřil vždy k nepsaným hodnotám AVU.
Nicméně naše požadavky má vedení naplnit legitimní cestou.
Navíc strach a uzávěry nemohou ochromit tvůrčí práci a nepodniknutí výše uvedených kroků by jen zesilovalo rostoucí stres v umělecké obci.

MgA. Adam Panáček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MgA. Adam Panáček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...