Osvobození skupiny Pussy Riot

Dopis ruskému velvyslanci na podporu uvězněných aktivistiek Pussy Riot

Vaše excelence
Kiselve Sergeji Borisoviči ,
Mimořádný a splnomocněný velvyslanče Ruské federace v České republice,

my, dole podepsaní občané a občanky České republiky, Vás tímto veřejným dopisem žádáme, abyste své vládě předal informaci o znepokojení, které pociťuje veřejnost v České republice ze zadržení a zacházení s údajnými členkami punkové skupiny Pussy Riot jako i obvinením vůči jejich osobám.

Žádame, aby byly Maria Alyokhina, Yekaterina Santsevich a Nadezhda Tolokonniková okamžitě propuštěny, vzhledem k tomu, že činy, z kterých jsou obviněné, spadají pod ochranu svobody přesvedčení a projevu a pokojného shromažďování se a sdružování se, tak, jak je zaručuje Všeobecná deklarace lidských práv, kterou se Ruská federace zavázala dodržovat.

Uvědomujeme si, že chování těchto (anebo i jiných osob) mohlo urazit věřící a plně respektujeme jejich právo na svobodu přesvedčení, považujeme však za neadekvátní obvinit tyto osoby za údajnou "výtržnost" jako za kriminální aktivitu, za kterou hrozí až 7 let vězení.

Jsme znepokojení, že skutečným motivem stíhaní těchto osob můžou být jejich politické názory, které jsou kritické vůči současné vládě, prezidentu Vladimíru Putinovi a jeho stykům s vysokými církevními představiteli. Chtěli bychom zdůraznit, že stejně, jako mají všichni lidé právo praktikovat libovolné náboženství, mají stejně všichni lidé právo takovéto praktikování či politické aktivity kritizovat, a to jakýmkoliv nenásilným způsobem, na míste a v čase, který si sami zvolí.

Zároveň žádáme prošetřit podezření ze zastrašovaní zadržených aktivistiek ve vězení a vyvození zodpovědnosti vůči kompetentním osobám v případě, že se prokáže, že k takovýmto útokom došlo.


Vendula Říhová    Kontaktujte autora petice