Oslava státního svátku 28. října

Žádáme tímto o udělení výjimky v nyní trvajícím nouzovém stavu. Jedná se o výjimku spojenou s oslavou státního svátku. Svátku připadajícího na den 28.10.2020, který je státním svátkem dle § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, svátkem velmi významným. Samozřejmě jsme v současné situaci byli smířeni s tím, že oslavíme tento významný den každý sám doma. Ovšem vzhledem k tomu, že je možné udělit výjimku z vládních opatření, přijatých v nyní trvajícím nouzovém stavu, pro pana prezidenta Zemana a jeho činnost spočívající v předávání státních vyznamenání, jsme přesvědčeni, že i my máme právo tento svátek oslavit.

Sám výše jmenovaný dne 4. 10. 2020 v televizním pořadu Partie (čas 25:25) řekl: “Mimochodem, protože každý z nás hájí své zájmy, tak budu prosit, tentokrát doslova prosit, i když já málokdy prosím, aby byl zachován svátek 28. října, byť ve velmi omezené formě, protože vypustit tento svátek by byla kapitulace.

Pokud je tedy možné udělit výjimku pro oslavu výše zmíněného státního svátku a s tím spojené předávání státního vyznamenání v uzavřeném prostoru, žádáme i my o umožnění důstojné oslavy venku, v rouškách, s rozestupy, za dodržení všech hygienických opatření.

Nedokážeme si představit, že v Ústavou garantovaném svrchovaném, jednotném, demokratickém právním státě by byla umožněna jakákoli věc jednomu a druhému zakázána. Bylo by to v rozporu s Ústavou České republiky, s Listinou základních práv a svobod i se zdravým rozumem či morálními hodnotami společnosti. Samotná Ústava České republiky ve své preambuli stanoví, že občané České republiky jsou odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů.

Proto žádáme o výjimku, kterou bychom uskutečnili v následující podobě: Dne 28. 10. 2020 se sejdeme v Moravanech u Brna na návsi v 16 hod, kde si společně připomeneme tento vzácný den, a po 20 minutách se rozejdeme do svých domovů. Předpokládáme, že i na jiných místech naší krásné vlasti budou chtít občané oslavit tento den. Proto jsme na internetu umístili petici, požadující výjimku pro každého, kdo cítí potřebu tento den oslavit společně s jinými.

Děkujeme předem za kladné vyřízení.

 

 


Tomáš Sagher, Martin Burián    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Sagher, Martin Burián svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...