Orwelluv_zakon

My, níže podepsaní,

 • si jsme vědomi potřeby řešit schopnost obrany státu v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • máme ale zároveň naléhavou potřebu dodržování základních lidských práv a svobod a
 • z aktuálního znění návrhu novely máme oprávněnou obavu z možnosti zneužití ustanovení jednotlivých zákonů, kterých se novela týká a proto vyzýváme k vyvolání debaty na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o nutnosti změny znění novely nebo odložení jejího projednávání z důvodu definice a prosazení změn, které musí zajistit:
  • zavedení konkrétních mechanismů (průběžné) kontroly činnosti Vojenského zpravodajství v této oblasti,
  • konkretizace pravomoci vlády schválit nasazení technických prostředků kybernetické obrany pouze na dobu trvání konkrétních mimořádných stavů (válečný stav, stav ohrožení aj.),
  • konkretizace síly nasazovaných technických prostředků v závislosti na stupni ohrožení státu,
  • konkretizaci rozlišení povinností ISP při zajišťování připojení technických prostředků s ohledem na to, zda se jedná o prostředky sloužící monitoringu nebo aktivní obraně.

Návrh debaty o výše uvedených úpravách navrhované novely příslušných zákonů má umožnit naplnění existence kvalitní normy pro zajištění obranyschopnosti ČR v kybernetickém prostoru, která bude zároveň moderní normou poskytující ochranu soukromí a ústavně zaručených práv a svobod občanů ČR.


Iniciativa Digitální bezpečnost a soukromí (DBAS.cz)    Kontaktujte autora petice