Omezení hlukové zátěže způsobené plynovým plašícím dělem.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o omezení hluku ve formě akustických výbuchů generovaných plynovým plašícím dělem, které je používáno a užíváno správci místních rybníků.  

Zvukově akustická rušivá emise, je natolik inenzivní, že v daných intervalech výbuchů zmíněného plynového děla, proniká i do jednotlivých nemovitostí a zasahuje negativně do osobních či pracovních životů níže podepsaných, a to výražně rušivou formou.
 
Věc se týká primárně oblastí spadajících do okolí rybníků na území města Králův Dvůr v částech Popovice a Levínský vršek.  
 
Je nepřijatelné dlouhodobé tolerování výbuchů, generovaných ze zmíněné oblasti, v období celého hnízdění kormoránů, proti kterým se správci rybníků plynovým plašícím dělem brání (min. 4 - 5 měsíců). V dané intenzitě a četnosti výbušných zvuků (zhruba každých osm minut tři až cca devět výbuchů, v době cca od cca 6.  - 18. hodiny opakovaně každý den vč. víkendů a svátků) je četnost a úrovneň dané akustické emise netolerovatelná. 

Jsme pro omezení používání plynového děla na únosnou mez, a to výrazným snížením zvukové hladiny či úplné přerušení provozování zmíněného plynového plašícího děla. 
 

Lukáš Hájek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lukáš Hájek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...