Ošetřovné i pro děti mladší 6 let pro OSVČ

Žádáme tímto vládu o vysvětlení, proč se rozšíření ošetřovného nevztahuje na dítě mladší šesti let. Jedná se o případy, kdy je mateřská škola, z důvodu šíření viru COVID-19, krajem uzavřena. Vnímáme to jako nespravidlivé a nelogické. Proč zaměstnanci mají nárok na ošetřovné bez omezení a živnostníci nikoli? Proč je zde vyloučena zrovna tato skupina dětí? Dítě starší deseti let je schopno se o sebe částečně postarat, ale 3 - 5leté nikoli. Nesouhlasíme s touto výlukou a vnímáme ji jako nespravedlivou, vůči ostatním skupinám. Žádáme tímto o rozšíření možnosti čerpat ošetřevné, za krizové situace COVID-19, pro OSVČ i na děti mladší šesti let za stejných podmínek jako je tomu do teď u OSVČ pro děti starší šesti 6 let. 


Zuzana Slámová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zuzana Slámová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...