Odvolejme Kalouska

Jako občan a volič nesouhlasím s účinkováním ministra financí vlády ČR Miroslava Kalouska a žádám jeho odvolání z funkce a vyslovení zákazu jeho působení všude tam, kde může masivně škodit obyvatelům České republiky.

Jeho dosavadní působení  ve funkci nenaplňuje ani Programové prohlášení vlády ČR, ani sliby dané lidu této země a přímo ohrožuje obyvatelstvo na ztrátě majetku a na životech. Reforma financí se neprovádí, ale masově se likviduje životní úroveň většiny lidí. Zvyšování všech daní, zdražování energií, rušení paušálů pro živnostníky, zmrazování důchodů, propouštění. Dopady těchto kroků jsou a budou odraženy:

1)      v zaměstnanosti – živnostníci budou bankrotovat, státní úředníci budou na sociálních dávkách, daňová politika zabrání rozvoji drobných firem a vzniku nových pracovních míst

2)       v počtu sebevražd – bude čím dál více lidí pod hranicí životního minima, v chudobě, bez zaměstnání a bez financí na zdravotní péči, kde se poplatky také navýšily. Bez bydlení neboť nájmy a energie se zdražují a státem podporovaná lichva a zlodějská jednání exekutorů připraví další stovky rodin i o střechu nad hlavou.

3)      Zhoršení životního prostředí – bude se zpět přecházet a už se přechází na levné druhy paliva a na pálení domovního odpadu díky zdražování plynu a elektřiny pro domácnosti. Lidé si z nedostatku peněz nebudou kupovat nová, bezpečná a ekologicky šetrná auta a budou co nejdéle udržovat stávající vozový park, což v kombinaci se zhoršujícím stavem komunikací zároveň povede i k nárůstu dopravních nehod a dalších ztrát na životech.

4)      V porodnosti – v ekonomicky tíživé situaci si rozumní lidé nedovolí přivést na svět víc jak jedno dítě, spíše však žádné. Naopak u tzv. nepřizpůsobivých pokles nebude a tím se bude rychleji měnit poměr mezi majoritou a menšinou. Český národ bude rychleji vymírat a demografické poměry se budou také rychleji zhoršovat, což způsobí snížení už plánovaně zmražených důchodů.

5)      V naplňování státní kasy – sníží se výběr zvýšených daní, neboť bude míň zaměstnaných, živnostníků, podnikatelů a firem a také jich bude mnohem míň vykazovat zisky, což v důsledku povede ke zvyšování schodku státního rozpočtu, který je nafouknutý díky mandatorním výdajům, které tvoří 80% rozpočtu a kalouskova  ne“reforma“ se vyznačuje  neochotou jejich snižování. Díky tomuto ekonomickému diletantismu se nebude snižovat schodek a státní dluh poroste, což bude přivádět ministra Kalouska k dalšímu zvyšování daní a k nárůstu cen energií.

Svůj nesouhlas s působením Miroslava Kalouska a požadavek na jeho odvolání stvrzuji svým podpisem pod touto peticí.


Radek Sedláček v.z.    Kontaktujte autora petice