Petice za odvolání ministra školství Roberta Plagy

Adresáti: premiér, prezident, poslanci, senátoři

Petice za odvolání ministra školství Roberta Plagy

Žádáme odvolání Ing. Roberta Plagy, Ph.D., z pozice ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Důvody k odvolání jsou následující:

Ministr školství Robert Plaga

 • nebyl schopen stanovit jasné priority a cíle vzdělávání ve školním roce 2020/2021, který je negativně poznamenán koronavirovou pandemií,
 • neučinil adekvátní kroky k úpravě závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek,
 • odmítl jednat se zástupci žáků a studentskými organizacemi,
 • nezajistil efektivní řešení výpadků ve vyučování,
 • prosazuje změny, které jsou v rozporu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a 2030+,
 • neplní usnesení školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu,
 • nekomunikuje s reprezentativními organizacemi pedagogů,
 • nezajistil mimořádnou finanční podporu středním školám pro distanční způsob vzdělávání (prostředky na notebooky pro učitele, internetové připojení a techniku pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin),
 • trvale přehlíží problémy mateřských, speciálních nebo základních uměleckých škol,
 • neprojednal změny v kurikulu (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) s odborníky ani organizacemi sdružujícími učitele před vydáním nového RVP ZV,
 • nekomunikuje se zástupci rodičů,
 • nedokázal připravit a realizovat bezpečný návrat dětí, žáků a studentů do škol.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy svou nečinností zásadně negativně ovlivnil školní roky 2019/2020 a 2020/2021. Vzdělávací systém České republiky se bude z jeho působení vzpamatovávat řadu let.

Pozici ministra školství by měla zastávat osoba, která komunikuje se všemi aktéry vzdělávání bez rozdílu (včetně těch, kteří prezentují opačné názory). Osoba, která lidi spojuje, nikoliv rozděluje. Osoba, která požívá velké důvěry veřejnosti a je přirozeným leadrem v časech krize. Jen takový člověk dokáže posunout český vzdělávací systém kupředu. Robert Plaga tato kritéria nesplňuje. Proto by měl být nahrazen někým, kdo dokáže propojovat různé názorové proudy, chová se profesionálně, je aktivní a pracovitý, dokáže se postavit za svůj resort a prosadit pozitivní změny ve školství.

V Praze dne 8. dubna 2021

PLAGA_ne.jpg


Rodiče, studenti, učitelé a další občané ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Rodiče, studenti, učitelé a další občané ČR bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...