Požadujeme odstranění plotu na veřejném prostranství na ul. E. F. Buriana 869/4a, Havířov – Město (na parc.č. 479, kat. úz. Havířov – Město)

Požadujeme, aby zastupitelé Statutárního města Havířova zajistili řádné znovuužívání veřejného prostranství vedeného v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Havířova  na parc. č. 479, kat. ú. Havířov  - Město a to odstraněním pevného oplocení, které nejen zabraňuje všem osobám na území města Havířov, volné zpřístupnění lékařských ordinací i dalších komerčních prostor v objektu občanské vybavenosti na ul. E. F. Buriana 869/4a, Havířov – Město a které také v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou neumožňuje pokojné soužití občanů, ani nevytváří estetický vzhled města. Není přeci možné, aby nás tímto způsobem omezoval v rozporu se zákonem vlastník veřejného porstraství. Žádáme zástupce statutárního města Havířov, aby razantně a rychle zajistili pokojný stav a využívání veřejného prostraství všech osob pohybujících se na území města tím, že dojde k zajištění odstranění plotu na veřejném prostraství.


Nespokojený občan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Nespokojený občan, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...