Odstranění beček ze zahrady p.Hubáčka - obnovení životního prostředí Polešovic

Petice ohledně skladování barelů  na zahradě p. Hubáčka a hyzdění okolí Polešovic

Vážení sousedé a spoluobčané,

s přáním dobrého dne se na Vás obracím s naléhavou záležitostí týkající se skladování barelů a různých plastových a kovových nádob na zahradě pana Hubáčka. Přes opakované pokusy a poklidné jednání a vyřešení situace, problém trvá a zvětšuje se.

Pan Hubáček odmítá přijmout opatření, které by zabezpečilo vzhled jeho zahrady tak, aby nenarušovalo okolí. Barely nejsou dostatečně uzemněny a uskladněny, což vystavuje sousedy riziku, že při silném větru mohou odletět a způsobit škodu na okolních pozemcích, autech nebo dokonce ohrozit kolemjdoucí.

Kromě toho při manipulaci s barely a při větru se navzájem srazí, což vytváří nepříjemný hluk a narušuje klid v okolí. Na základě doporučení ze životního prostředí, kde byla věc projednávána v Uherském Hradišti, a ve shodě s vedoucími naší obce, bylo navrženo sepsat petici, která oficiálně vyzve pana Hubáčka k vyřešení této situace.

Nespolupracující jednání pana podnikatele z Polešovic (IČ: 05676527, www.hosu.cz, Email: info@hosu.cz) narušuje vztahy v sousedství, neboť není ochoten vyjít vstříc a zajistit lepší podmínky pro život v naší komunitě.

Máme k dispozici dokumenty, které vysvětlují nutnost vyzvat osoby v rámci komunity, aby řešily své podnikání, pokud omezuje ostatní sousedy v klidném životě.

Váš podpis pod touto peticí je klíčový a srdečně Vás žádáme o její sdílení s dalšími spoluobčany.

Prosím o tisk petice a podpisů těch, kteří nemají technické dovednosti, ale  i oni se mohou zapojit a pomoci. Tento výtisk můžete přinést přímo na stavební úřad, přiložte fotky a videa, kterou tuto petici podpoří.

S úctou a láskou k naší obci,

občané z Polešovic

 

Na první fotografii vidíte pohled na kostel v Polešovicích před 3 lety.

WhatsApp_Image_2024-02-19_at_19.59_.35_2.jpeg

 

Toto je stejný pohled TEĎ.

mwpqesqc2.png

 
 

Milli Trlidová    Kontaktujte autora petice