Odpor proti bytovce

My, níže podepsaní,nesouhlasíme s výstavbou bytového domu (28 bytů) na ulici Hřbitovní. Už nyní při aktuálním stavu je zde značný hluk a prach z projíždějících automobilů. Při návštěvě hřbitova nelze zaparkovat. 28bytů představuje přibližně 70-90osob + cca 32-44 automobilů.

  • Výška uvažované stavby přes 16m je nevhodná jak pro svoje velikost a nekoncepčnost v porovnání s ostatními stavbami v ulici, ale svým umístěním z jihu od stávajících rodinných domů bude nevhodně zastiňovat nejbližší domy v sousedství.

  • Blízkost obchvatu Modřic s vysokým počtem projíždějících aut je z hlediska hlučnosti dopravy řešen protihlukovou bariérou, která však byty ve vyšších patrech novostavby neochrání.

  • V ulici jsou původní domy opravené svými majiteli, ale panuje obava o narušení statiky jejich nosných zdí při výstavbě průjezdem a činností stavební techniky.

  • Pro dokončení zástavby ulice Hřbitovní je dle stávající výstavby výlučně rodinnými domy vhodné a žádoucí dodržení uliční čáry zástavbou dalších rodinných domů až do konce slepé ulice.

Na základě našich námitek výše uvedených a souladu s naším hlubokým přesvědčením o zachování pokud možno co nejklidnějšího provozu ulice v těsné blízkosti městského hřbitova se domníváme, že uvažovaná výstavba nového domu by neměla výškově ani objemově významněji přesahovat okolní budovy, aby byl dodržen „vesnický ráz“ staré části Modřic

sgs.JPG