Odmítáme název Czechia pro Českou republiku

Podpisem této petice vyjadřujeme nesouhlas se zamýšlenou úpravou anglického názvu pro Českou republiku.

Dle zpravodajství aktuálního ku dni vystavení této petice čteme, že ministr zahraničí Lubomír Zaorálek prosadí jednoslovné označení „Czechia” jako oficiální název vedený u Organizace spojených národů. Ve shodě s jinými ústavními činiteli vyslovuje záměr tento tvar propagovat v zahraničí.

Odmítáme používání názvu „Czechia” pro Českou republiku a přejeme si zachování široce užívaného označení „(the) Czech Republic”. Fakt, že preferujeme současně používaný název, chceme nasbíráním podpisů pod touto peticí sdělit ústavním činitelům, kteří mají kompetenci úpravu na Czechia ovlivnit.

Druhý bod naší výzvy se vztahuje ke kompetenci politiků rozhodovat o této změně. Považujeme za adekvátní, v případě úmyslu de facto přejmenovat náš stát, uspořádat celostátní referendum, ve kterém mohou vyslovit svůj názor občané. Není akceptovatelné, aby o tomto tématu rozhodovali politici takřka nezávisle na vůli obyvatel České republiky.

Pokud se shledáme s dostatečným zájmem veřejnosti, uvažujme o zdolání hranice 250 000 podpisů nutných k vyvolání celostátního referenda.

Internetové zdroje, z nichž čerpáme, uvádíme níže:

„Zaorálek chce v OSN prosadit jednotné překládání názvu Česko jako Czechia." Novinky.cz. 12. 4. 2016. http://www.novinky.cz/domaci/400291-zaoralek-chce-v-osn-prosadit-jednotne-prekladani-nazvu-cesko-jako-czechia.html

„Chceme být v angličtině Czechia, oznámí Zaorálek v OSN.” iDnes.cz. 12. 4. 2016. http://zpravy.idnes.cz/cesko-chce-byt-v-anglictine-czechia-dtl-/domaci.aspx?c=A160412_183829_domaci_kha

„Česká republika se přejmenuje. Ve světě se bude jmenovat Czechia, oznámil Zaorálek.” Aktualne.cz. 12. 4. 2016. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-republika-se-prejmenuje-ve-svete-se-bude-jmenovat-czec/r~01a351bc00c911e687030025900fea04/


David Novák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Novák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...