Odběr všech 93 psů, Mileně Růžičkové chovaných v nevhodných podmínkách.

84592960-2675-497C-BDD1-C615ADBA2147.jpegF523514D-3E9D-4C8E-AD25-214409275EA4.jpeg98A6F323-DF78-4B35-BBED-5F092BFD425C.jpeg4EB55127-998F-4730-99E5-6623C66C888A.jpegC543A1C3-96B0-4AB2-A08D-F7B39D811FE2.jpeg6CD5D5C0-4644-4E5F-A43A-39114FB12D86.jpegA2932B68-5D0F-461B-9F22-C526AF375351.jpeg6D2CA133-645B-4B33-9AFB-0C0722A0827A.jpeg8834AB23-6595-445D-99AC-5FF5FEF8948C.jpeg00CE90B9-97A5-4090-B013-28B51C137F81.jpegPETICE
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  


Žádáme o odběr všech 93 psů, kontrolovaných krajskou veterinární správou paní Mileně Růžičkové a zajištění tak kvalitního života pro tato zvířata.

My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrpení psů chovaných v nevhodných podmínkách paní Milenou Růžičkovou,Odrovice 44, 664 64 a Žabčice, Nádražní 182, 664 63.

Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo chovu v nevhodných podmínkách odběrem všech 93 psů.

Milena Růžičková, chová na uzavřeném dvoře v obci Žabčice a Odrovice celkem 93 psů (Retrívr+1 Louisianský leopardí pes). Paní Růžičková se o psy řádně nestará, nikdy je nevenčí a krmení jim pohazuje přímo z pytle na zem (kde se nají jen ti nejsilnější). 
Psi přežívají ve dvoře plném výkalů a neustále je stěhuje z místa na místo. Takové stěhování psů je pro jejich psychický stav naprosto zničující. Do psů se kope, mlátí se po hlavě lopatou a jakákoliv aktivita psů je ihned zaražena silným křikem p. Růžičkové nebo p.Růžičky. Ze dvorů se často ozývá hlasitý nářek psů. Plemeno Retrívr je predevším citlivé a společenské plemeno, se silnou vazbou na člověka, bohužel psi u Mileny Růžičkové ( především mladí psi a štěňata) jsou absolutně nesocializovaní, bázliví a život v těchto podmínkách na nich zanechává celoživotní psychické a fyzické následky,doživotní bázlivost a nedůvěru k cizímu člověku(Jak uvádí někteří majitelé jejího odchovu).Je to také lovecké plemeno a potřebuje pohyb a aktivity i mimo své teritorium. Je tedy nutné brát ohled i na to o jaké plemeno se jedná, i když zastávám názor, že v tomto případě jde o chov v nevhodných podmínkách ať už se jedná o jakékoliv zvíře.
Před plánovanou kontrolou si vždy p. Růžičková pozemek uklidí a část psů opět převeze jinam. Na všechna tvrzení existuje řada důkazného materiálu, který byl předán krajské veterinární správě. Kontrola KVS zjistila, že celkem 33 psů je ve špatném stavu a navrhují odběr těchto psů. Na místě stále zůstává 60 psů. 

Mám za to, že zde dochází k nekontrolovanému množení psů, zanedbání péče, týrání, chování velkého množství psů na malém prostoru plném výkalů a jedná se tak o chov zvířat v nevhodných podmínkách dle ust. §  302 a zákona č.40/2009 Sb. – trestní zákoník. Pokud opomeneme v jakém psychickém či fyzickém stavu psi paní Mileny Růžičkové jsou, to kde jsou chováni se stále dá považovat za nevhodné podmínky. 
Proto žádáme Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Palackého 174, 612 38 Brno, o okamžitý odběr všech 93 psů,zajistit jim tak kvalitní život a předejít tak k dalšímu množení těchto zubožených psů.
Děkujeme za vyhovění této žádosti a vaše včasné vyjádření k ní.

My, níže podepsaní se tímto připojujeme k žádosti o odebrání všech 93 psů paní Mileně Růžičkové.

 

 

 

 

Svým podpisem uděluji Šárka Hnízdilová, unie práv zvířat z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Petici sestavil a podává: Šárka Hnízdilová, Odrovice 72, 664 64 

hnizdilova.adopce@seznam.cz


Šárka Hnízdilová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šárka Hnízdilová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...