Chceme obchvat, a ne průtah městem Žďár nad Sázavou

  👉 PETICI FYZICKY PODEPSALO JIŽ VÍCE NEŽ 1200 LIDÍ. 👈
❤️ DĚKUJEME ZA PODPORU ❤️

 

My, níže podepsaní občané požadujeme,

aby město Žďár nad Sázavou učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti vedoucí k ZASTAVENÍ  REALIZACE „přeložky silnice  I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat“, která by měla vést zastavěným územím následujících částí města Žďár nad Sázavou:

  • Žďár nad Sázavou 6 (mezi bytovými domy a budovou nádražím s výstavbou tunelu či protihlukových stěn, po nebo v ose ulice Chelčického mezi bytovými domy a rodinnými domky a prodejnou Kaufland s výstavbou protihlukových stěn),
  • Žďár nad Sázavou 1 (mezi firemní zástavbou v oblasti U Malého lesa, přes nově zamýšlený most přes řeku Sázavou),
  • Žďár nad Sázavou 3 (mezi bytovými domy na ulici Okružní a v místě provozovny Zahrada Vysočina s výstavbou protihlukové stěny, přes zahrádkářskou kolonii s meziúrovňovým křížením za bytovými domy a s výstavbou protihlukové stěny, kolem rostoucího sídliště Klafar s občanskou výstavbou s výstavbou protihlukových stěn),
  • Žďár nad Sázavou 2 (za rodinnými domy na ulici Dvorská s výstavbou protihlukových stěn, přes firemní provozovnu sádek Kinský a parkoviště TOKOZ kolem Dolního hřbitova).

a dále vyzýváme Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, aby

  • ZASTAVILO práci na stávající variantě „SZ + JZ obchvatu“ (tzv. Západní variantě obchvatu) a
  • ZADALO změnu územně plánovací dokumentace tak, aby mohl být na základě změny územního plánu vybudován skutečný velký obchvat vedoucí mimo zastavěné území města Žďár nad Sázavou, a zejména
  • ZADALO zpracování studie proveditelnosti a technicko - ekonomickou studii tzv. Východní varianty obchvatu řešené v novém Generelu dopravy města Žďár nad Sázavou z roku 2021.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Ing. Milan Andrýsek, trvale bytem Nádražní 2131/57, 591 01 Žďár nad Sázavou 6
Ing. Aleš Studený, trvale bytem Brodská 1874/23, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
Bc. Květa Buchtová, trvale bytem Vančurova 2098/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4

Více o problematice obchvatu najdete na webu: http://zijemezdarem.cz/obchvat/

 


Ing. Milan Andrýsek, Ing. Aleš Studený, Bc. Květa Buchtová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Milan Andrýsek, Ing. Aleš Studený, Bc. Květa Buchtová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...