Chceme obchvat, a ne průtah městem Žďár nad Sázavou

  👉 PETICI FYZICKY PODEPSALO JIŽ VÍCE NEŽ 1200 LIDÍ. 👈
❤️ DĚKUJEME ZA PODPORU ❤️

 

My, níže podepsaní občané požadujeme,

aby město Žďár nad Sázavou učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti vedoucí k ZASTAVENÍ  REALIZACE „přeložky silnice  I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat“, která by měla vést zastavěným územím následujících částí města Žďár nad Sázavou:

  • Žďár nad Sázavou 6 (mezi bytovými domy a budovou nádražím s výstavbou tunelu či protihlukových stěn, po nebo v ose ulice Chelčického mezi bytovými domy a rodinnými domky a prodejnou Kaufland s výstavbou protihlukových stěn),
  • Žďár nad Sázavou 1 (mezi firemní zástavbou v oblasti U Malého lesa, přes nově zamýšlený most přes řeku Sázavou),
  • Žďár nad Sázavou 3 (mezi bytovými domy na ulici Okružní a v místě provozovny Zahrada Vysočina s výstavbou protihlukové stěny, přes zahrádkářskou kolonii s meziúrovňovým křížením za bytovými domy a s výstavbou protihlukové stěny, kolem rostoucího sídliště Klafar s občanskou výstavbou s výstavbou protihlukových stěn),
  • Žďár nad Sázavou 2 (za rodinnými domy na ulici Dvorská s výstavbou protihlukových stěn, přes firemní provozovnu sádek Kinský a parkoviště TOKOZ kolem Dolního hřbitova).

a dále vyzýváme Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, aby

  • ZASTAVILO práci na stávající variantě „SZ + JZ obchvatu“ (tzv. Západní variantě obchvatu) a
  • ZADALO změnu územně plánovací dokumentace tak, aby mohl být na základě změny územního plánu vybudován skutečný velký obchvat vedoucí mimo zastavěné území města Žďár nad Sázavou, a zejména
  • ZADALO zpracování studie proveditelnosti a technicko - ekonomickou studii tzv. Východní varianty obchvatu řešené v novém Generelu dopravy města Žďár nad Sázavou z roku 2021.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Ing. Milan Andrýsek, trvale bytem Nádražní 2131/57, 591 01 Žďár nad Sázavou 6
Ing. Aleš Studený, trvale bytem Brodská 1874/23, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
Bc. Květa Buchtová, trvale bytem Vančurova 2098/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4

Více o problematice obchvatu najdete na webu: http://zijemezdarem.cz/obchvat/

 


Ing. Milan Andrýsek, Ing. Aleš Studený, Bc. Květa Buchtová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Milan Andrýsek, Ing. Aleš Studený, Bc. Květa Buchtová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...