Obchodní centrum Jindřichův Hradec - informovanost / referendum

01_EIA_JindřichůvHradec_03_20202.jpgMy níže podepsaní,

kteří bydlíme, žijeme, pracujeme, nakupujeme nebo máme jiný vztah k městu Jindřichův Hradec, žádáme v první fázi od vedení města a investora obchodního centra do čtrnácti dnů od předání petice vyčerpávající informace o připravovaném záměru.

Jaký bude mít obchodní centrum na ploše 108438 m2 přínos pro obyvatele města a s jakými negativními externalitami je nutné na druhou stranu počítat? Jak budou negativní dopady řešeny? Jaký je harmonogram územního řízení? Kdy se bude konat veřejné ústní jednání v rámci územního řízení?

Postavení města v řízení umožňuje městu efektivně hájit zájmy občanů a zájmy na rozvoji území, k čemuž ho zavazuje zákon o obcích (péče o všestranný rozvoj území, o potřeby svých občanů, ochrana veřejného zájmu). Žádáme město o vedení diskuse s občany v takové míře, která odpovídá významu investice, jež nemá v našem městě za posledních 30 let obdoby.

Následně žádáme, aby samosprávné vedení města začalo sbírat podněty a připomínky k danému záměru. A podle reakcí občanů určilou svou strategii v rámci řízení (podávání námitek písemně a při ústím jednání, další procesní kroky).

V případě zisku více než 1750 podpisů je možné vyvolat obecní referendum dle zákona 22/2004 Sb., kterým mohou občané závazně určit, jak se má město k investici jako účastník řízení postavit. 

Po zisku dostatečného množství podpisů od občanů Jindřichova Hradce bude v zájmu investora, vedení města i občanů vypsání referenda v nejbližším možném termínu.  

Za petiční výbor:
Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek

01_EIA_JindřichůvHradec_03_20204.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_20205.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_20203.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_2020.jpg


Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...