Obchodní centrum Jindřichův Hradec - informovanost / referendum

01_EIA_JindřichůvHradec_03_20202.jpgMy níže podepsaní,

kteří bydlíme, žijeme, pracujeme, nakupujeme nebo máme jiný vztah k městu Jindřichův Hradec, žádáme v první fázi od vedení města a investora obchodního centra do čtrnácti dnů od předání petice vyčerpávající informace o připravovaném záměru.

Jaký bude mít obchodní centrum na ploše 108438 m2 přínos pro obyvatele města a s jakými negativními externalitami je nutné na druhou stranu počítat? Jak budou negativní dopady řešeny? Jaký je harmonogram územního řízení? Kdy se bude konat veřejné ústní jednání v rámci územního řízení?

Postavení města v řízení umožňuje městu efektivně hájit zájmy občanů a zájmy na rozvoji území, k čemuž ho zavazuje zákon o obcích (péče o všestranný rozvoj území, o potřeby svých občanů, ochrana veřejného zájmu). Žádáme město o vedení diskuse s občany v takové míře, která odpovídá významu investice, jež nemá v našem městě za posledních 30 let obdoby.

Následně žádáme, aby samosprávné vedení města začalo sbírat podněty a připomínky k danému záměru. A podle reakcí občanů určilou svou strategii v rámci řízení (podávání námitek písemně a při ústím jednání, další procesní kroky).

V případě zisku více než 1750 podpisů je možné vyvolat obecní referendum dle zákona 22/2004 Sb., kterým mohou občané závazně určit, jak se má město k investici jako účastník řízení postavit. 

Po zisku dostatečného množství podpisů od občanů Jindřichova Hradce bude v zájmu investora, vedení města i občanů vypsání referenda v nejbližším možném termínu.  

Za petiční výbor:
Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek

01_EIA_JindřichůvHradec_03_20204.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_20205.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_20203.jpg01_EIA_JindřichůvHradec_03_2020.jpg


Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Libor Vondráček, Ing. Jaroslav Chalupský, Bc. Felix Hanek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...