Novoroční petice pečujících k připravované novele zákona o sociálních službách. Podpořte právo pečujících být slyšeni. Žádáme příliš?

lacrimosa-s-rukou_text2.png

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje podpořit pečující rodinné příslušníky. V připravované novele zákona o sociálních službách je vedle samotných nemocných uznává jako novou skupinu lidí, kteří také mají nárok na pomoc. Novelu zákona má ministerstvo předložit vládě do konce příštího roku.

Uvědomujeme si, že kvalita života příjemců péče na straně jedné a těch, kdo péči a asistenci poskytují na straně druhé, jsou spojenými nádobami.
V plném rozsahu respektujeme, že hendikepovaní a ostatní příjemci péče mají vlastní strukturu podpůrných institucí - ať už v rámci NRZP nebo mimo ni. Spolupráci nabízíme všem.

Vyzýváme pečující, poskytovatele i příjemce péče, organizace a spolky (jako např. Unii pečujících, z.s.), které obhajují a podporují naše společné zájmy, podpořte podpisem tuto petici. 

Žádáme MPSV, aby pečující detailně a průběžně informovala o připravované novele prostřednictvím webu.
Žádáme, abychom se mohli aktivně zapojit našimi připomínkami a náměty do příprav novely, nejlépe uspořádáním diskusních kulatých stolů či workshopů, a to alespoň ve všdech krajích ČR (ideálně však v okresech). 

Nabízíme naše zkušenosti a aktivní pomoc.

Opus Lacrimosa, z.ú. Brno www.opus-lacrimosa.cz

Leoš Fučík GSM 606 161 620

ALARP Oplenka (Asociace Lacrimosa Aktivní Rodinní Pečující a sportovní klub Oplenka) z. s.

Odborová asociace pečujících (přípravný výbor)


Leoš Fučík www.opus-lacrimosa.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Leoš Fučík www.opus-lacrimosa.cz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...