Normální život bez podmínek - OTEVŘEME ČESKO - CHCÍPL PES

                                  Petice: Normální život bez podmínek

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 

  • My, níže podepsaní občané ČR, odmítáme  porušování našich ústavních práv a svobod
  • odmítáme covid pasy
  • odmítáme povinné testování nebo očkování 

Odůvodnění Vláda ČR zaváděním podmínky plošného testování na onemocnění Covid-19 pro vstup do restaurací, kadeřnictví a jíních podniků či živností porušuje základní práva občanů ČR garantovaných Ústavou ČR.Testování představuje kromě zásahu do integrity lidského těla také nepřiměřený nátlak na psychiku testovaného jedince Vláda ani ministerstvo nepředložily dostatečně odůvodněné přínosy ani vyhodnocení nežádoucích účinků tohoto opatření. 

Petiční výbor ve složení 

Michala Sedláková, Bachova 1591/6, Praha 4, 149 00, Markéta Pokorná, Pod Plešivcem 262 23, Jince, Jiří Janeček, Eškova 33, 26223, Jince, Jakub Olbert, Nad Šeberákem 3, 148 00 Praha 4 

Petici zasílejte na: Na petiční místo -  Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petice je i ke stažení a vytištění v písemné podobě na  https://otevremecesko.cz/petice-normalni-zivot-bez-podminek/Označení_politicképeticního_místa.jpgPodpisovy-_arch_Petice_-_Normální_život_bez_podmínek.jpg

Pozn.:1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: vládě ČR _Normální_život_bez_podmínek.jpg2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využityvýhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů a GDPR


Jakub Olbert, Jiří Janeček a tým Otevřeme Česko    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub Olbert, Jiří Janeček a tým Otevřeme Česko svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...