Neustupujme zbytečně!

Výzva vládě a premiérovi ke změně stanoviska k evropské smlouvě o rozpočtové unii

Důrazně vyzýváme vládu České republiky k setrvání na rozhodnutí nepřipojit se k evropské smlouvě o rozpočtové disciplíně.

Jsme přesvědčení, že odmítnutím smlouvy se Česká republika konečně odhodlala vyřadit z hlavního proudu evropské integrace. Doufáme, že tento krok může v konečných důsledcích vést až k tomu, že se opět jednou ocitneme v geopolitickém společenství (jak víme z historie, občas se to podaří), které zaplňují mocnosti, jež nejsou nakloněny přetvářce a pokrytectví.

Odmítnutí smlouvy je krokem nejen politicky prozíravým, neboť v případě přijetí společné evropské měny, by nás zavazovala podílet na stejných pitomostech jako ostatní signatáře, ale i nezbytným, abychom se na nich opravdu nemuseli podílet. Také proto je tento akt námi přijímán s nadějí, že napříště již nebudeme ustupovat těm politickým kruhům, kterým jde v posledku o určitý druh politického záškodnictví vůči původní myšlence celého evropského projektu.

Smlouva zavádějící opatření pro dodržování přísné rozpočtové kázně vlád členských zemí eurozóny je přece v nesouladu s tím, jak se současné vedení eurozóny chová. Přijetí smlouvy o tom, že budeme dodržovat pravidla stanovená smlouvami předchozími, by opravdu poškozovalo vážnost a důvěryhodnost kohokoli, tedy i naší republiky. A to bez ohledu na to, že to je smlouva „evropská“. Jestliže se pravidla nedodržují, je jakákoliv smlouva marná. Jestliže jiní podpisují kde co, neznamená to, že to musíme podepisovat i my.

Pobuřuje nás také, že historická rozhodnutí České republiky na mezinárodní scéně se opakovaně stávají rukojmími domácích pletichářů, kteří cokoliv, co není v souladu s jejich názory, vydávají bez dalších vysvětlení za rozhodnutí neracionální a politicky nezodpovědná, případně za názorově následující prezidenta Václava Klause.

Češi ve své historii na takovou politickou malost už několikrát zásadně doplatili. I proto vyzýváme premiéra, aby si zachoval odvahu nadřadit skutečné zájmy svého státu úzkým stranickým a osobním vazbám.

V Praze 14. února 2012

Autoři petice:

Petr Novák, Jan Kocura, Stanislav Kmoch


Radek Sedláček v.z.    Kontaktujte autora petice