Nesouhlasíme s umístěním duhové vlajky na oficiální facebookové stránky Právnické fakulty UK


S veškerou úctou k lidem s jinou orientací a všem akademickým svobodám fakulty, chci vyjádřit nesouhlas s tím, že Právnická fakulta UK umístila na svých oficiálních facebookových stránkách univerzitní logo na duhovou vlajku.Je úplně jedno jestli se jedná o duhovou vlajku, transparenty za klima, pro-life, či naopak pro-choice, veganské vlajky, vlajky politických stran..., ale odmítám ideologickou kolonizaci akademické půdy jakýmkoli ideologickým proudem.Na akademickou půdu diskuse na kontroverzní témata, včetně neshod, patří, ale tyto diskuse by vždy měly být vedeny pouze mezi jednotlivými legálními názorovými proudy, nad kterými by Univerzita a jednotlivé fakulty měly stát zcela nestranně.


Lukáš Revenda    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lukáš Revenda svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...