Nesouhlasíme s umístěním duhové vlajky na oficiální facebookové stránky Právnické fakulty UK


S veškerou úctou k lidem s jinou orientací a všem akademickým svobodám fakulty, chci vyjádřit nesouhlas s tím, že Právnická fakulta UK umístila na svých oficiálních facebookových stránkách univerzitní logo na duhovou vlajku.Je úplně jedno jestli se jedná o duhovou vlajku, transparenty za klima, pro-life, či naopak pro-choice, veganské vlajky, vlajky politických stran..., ale odmítám ideologickou kolonizaci akademické půdy jakýmkoli ideologickým proudem.Na akademickou půdu diskuse na kontroverzní témata, včetně neshod, patří, ale tyto diskuse by vždy měly být vedeny pouze mezi jednotlivými legálními názorovými proudy, nad kterými by Univerzita a jednotlivé fakulty měly stát zcela nestranně.


Lukáš Revenda    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lukáš Revenda bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...