Nesouhlas se způsobem změny hlavního vedoucího 2. turnusu LDT Jankov

My, kterým není lhostejný osud 2. turnusu LDT Jankov,
nesouhlasíme s neodůvodněným odvoláním hlavního vedoucího PaedDr. Petra Přecechtěla
a současně se způsobem dosazení nového vedení.
Jsme přesvědčeni, že i kdyby existovaly důvody pro odvolání,
případný nový hlavní vedoucí by měl vzejít primárně ze středu stávajícího týmu,
za kterým je mnoho let poctivé práce. Smyslem této výzvy je zachování
kontinuity 2. turnusu pro radost jeho dětí a spokojenost rodičů.


Tým 2. turnusu    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tým 2. turnusu, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...