Nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše ve Fulneku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto důrazný nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše č.  1148/2 (ve Fulneku vedle benziny – bývalé koupaliště) dle územního plánu.

Chceme zachovat přírodní ráz tohoto místa a nenechat narušit touto výstavbou ekosystém a zatížit tak opět životní prostředí.

Tato stavba navíc výrazně zhorší kvalitu bydlení a sníží hodnotu nemovitostí občanů v dané lokalitě.

Již v minulosti povolilo město Fulnek na ulici Opavské poblíž zmiňovaného místa vybudovat firmu, která měla stát v průmyslové zóně, a vůbec nebralo ohled na názor místních občanů. Stejná situace nastává dnes.

Dalším velmi rušivým prvkem v tomto místě je nedávno vybudovaný přivaděč na dálnici. Občané zde bydlící musí neustále snášet hluk ze všech výše jmenovaných míst a zastupitelé města Fulnek v již tak frekventovaném místě povolili územním plánem výstavbu další průmyslové budovy narušující klid. Tato firma nejen že bude zdrojem zvyšování akustického smogu, ale její provoz bude znamenat výrazný nárůst dopravního zatížení vozidly.

Žádáme příslušné orgány města Fulneku, Radu města a Zastupitelstvo města, aby zabránily výstavbě a aby uplatnily, tak jak je jejich povinností dle zákona, veškeré možné námitky k ochraně zájmů občanů svého města a k ochraně životního prostředí.

Apelujeme tímto, aby zůstal zachován stávající charakter území a aby se dalším zásahem do této zelené krajiny, která je ornou půdou, nadále nezhoršovala kvalita ekosystému a života občanů v dané lokalitě. Nikdo z nás níže jmenovaných si nepřeje, aby se tato lokalita s rodinnými domy a ornou půdou stala průmyslovou zónou Fulneku.  

Děkujeme


Dušan Hrnčíř, Fulnek, ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Dušan Hrnčíř, Fulnek, ČR svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...